ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.no

I ni uker skal den unge Bergens-advokaten være medforsvarer for Kristin Kirkemo Haukeland, en av de fire drapssiktede. Johnny Veum skal assistere mer kjente Tor Kjærvik i kampen for å få frikjent 27-åringen fra den alvorlige tiltalen for trippeldrap.

— Jeg ser på saken som en stor utfordring, og en strålende anledning til å tilegne meg erfaring og kunnskap, sier Veum.

Mens Gunnar Staalesens krimhelt Varg Veum konsentrerer seg om å oppklare forbrytelser, er virkelighetens Veum opptatt av å forsvare dem som blir tiltalt for lovbrudd.

— Egentlig hadde jeg planer om å stelle med sjørett. I stedet er det blitt strafferett, sier Johnny Veum fra sitt kontor med utsikt til Oslo tinghus.

Tilfeldigheter og dyktighet Unge Veum havnet i hovedstaden mer eller mindre ved en tilfeldighet. Det var ikke tilfeldig at han begynte å studere jus ved Universitetet i Bergen, men deretter har lynkarrieren vært preget av både tilfeldigheter, dyktighet og litt flaks.

Det startet med Landås-saken og politiets mistanke om at hjelpepleieren Eva Mai Larsen skulle ha tatt livet av flere pasienter ved Landås Menighets Eldresenter.

— Mor leste et intervju med hennes forsvarere, Morten Kjensli og Tor Kjærvik, der de etterlyste en jusstudent som kunne hjelpe dem med å bearbeide tallmateriale. Hun foreslo at jeg skulle kontakte dem, sier Veum.

Statistiker Og slik ble den første kontakten med de to kjendisadvokatene opprettet. Johnny Veum møtte til intervju på Hotel Norge. Samme kveld ble han oppringt.

— Jobben er din, sa Tor Kjærvik og Morten Kjensli.

Johnny Veum startet det møysommelige arbeidet med å innhente dødelighetstall fra alle sykehjem i Bergen. Han sydde sammen materialet og la frem en statistikk som viste at Landås Menighets Eldresenter lå sånn midt på treet.

Det ble aldri noen rettssak mot Eva Mai Larsen. Riksadvokaten henla saken, delvis på bakgrunn av tallene Johnny Veum hadde skaffet til veie, men også på grunn av mangel på bevis.

Tilbud om jobb - Da saken var over, fikk jeg tilbud om å begynne som advokatfullmektig hos Kjærvik og Kjensli når jeg var ferdig med studiene, sier Johnny Veum.

Etter endt eksamen i 1996, satte han kursen over Langfjella. Etter to år som advokatfullmektig, åpnet han egen praksis i 1999, i kontorfellesskap med blant andre Kjærvik og Kjensli.

— Jeg føler meg ekstremt privilegert som får jobbe med disse guttene, sier han.

Hektisk bryllupsmiddag Johnny Veum ble engasjert i Landås-saken på Hotel Norge. Der fikk han også Orderud-oppdraget - av alle anledninger i sitt eget bryllup.

— Tor Kjærvik og Morten Kjensli var blant gjestene 12. juni 1999. Dagen før ble Kristin Kirkemo Haukeland pågrepet. Tor Kjærvik ble oppnevnt som forsvarer, og fikk en rekke samtaler på mobiltelefonen sin under bryllupsmiddagen. Etter kort tid ba han meg om hjelp med denne saken. Og slik ble det.

Fulle rettigheter Dermed var han trukket inn i en av de alvorligste norske kriminalsakene noensinne. Han har opptrådt som Tor Kjærviks stedfortreder og deltatt i flere politiavhør av Kristin Kirkemo Haukeland.

— Hvilken rolle får du?

— Jeg skal bistå Tor Kjærvik og utføre et vanlig forsvareroppdrag, men antar at han kommer til føre ordet mesteparten av tiden. Jeg trer inn i hans sted hvis han skulle bli syk, men kan også opptre selvstendig under utspørringen av de øvrige tiltalte og vitner. Ellers blir det å ta notater, forberede avhør og å være på tå hev hele tiden.

- Skal få Kristin fri Johnny Veum ser ikke bort fra at det kan oppstå verbale sammenstøt med de øvrige tiltaltes forsvarere.

— Vår oppgave er å få Kristin fri fra dette. Da må vi gjøre det som er nødvendig. Slik er det også med de andre forsvarerne i saken, sier han. 30-åringen er ikke redd for trefningene som kan komme med de øvrige forsvarerne eller aktoratet.

— Så godt som alle advokater er veldig profesjonelle i å håndtere slikt. Vi kan slåss inne i rettssalen, men er gode kolleger etterpå, og kan for den del drikke kaffe sammen, sier han.

Lange dager Det har vært lange arbeidsdager for Orderud-advokatene de siste ukene før rettssaken. Sammen med Tor Kjærvik, har Johnny Veum pløyd seg gjennom et hav av dokumenter.

— Det nytter ikke å skumlese. Skal vi være best mulig forberedt, må vi kjenne alle detaljer, sier han.

Og dem er det mange av. Over tjue breddfulle ringpermer med dokumenter er det blitt å sette seg inn i.

— Det blir til at vi må ta kvelder og helger i bruk for å forberede oss.

Orderud-saken er tross alt ikke det eneste vi steller med, sier advokat Veum.Han er forberedt på strie økter også under sakens gang. 12-13 timers arbeidsdager blir snarere regelen enn unntaket.

Klipper seg i Bergen Det skremmer ikke Johnny Veum. Han stortrives i advokatmiljøet i hovedstaden, men trekkes stadig vestover mot Bergen.

— Jeg må snuse inn stemningen i byen, og stikker gjerne innom Wesselstuen. Dessuten må jeg jo klippe meg iblant.

— Men det er da frisører i Oslo

— Jo visst, men jeg foretrekker min faste frisør gjennom flere år, norgesmester Einar Skjervheim hos Tops i Bergen. Siden jeg flyttet til Oslo i 1997, har jeg bare klippet meg to ganger her.