Av og til dukker det opp saker som er så grusomme at det er både lett og fristende å skyve et av våre mest grunnleggende rettsprinsipper til side. Men fortsatt er det slik at enhver skal betraktes som uskyldig inntil det foreligger en rettskraftig dom.

Selv om det kan virke både ulogisk og absurd, gjelder det også for drapstiltalte Yasin Jabr (42). Mannen som meide ned og drepte Hanne Kristine Olsen og påførte deres felles datter store hodeskader, er fortsatt ikke rettskraftig dømt — til tross for at det ikke finnes fnugg av tvil om hvem som utførte det grusomme drapet.

Vi som har jobbet tett med Olsvik-drapet, får stadig spørsmål fra hoderystende lesere og fra vår egen omgangskrets: «Hvorfor i all verden er det nødvendig å gå gjennom den saken enda en gang? Det er jo ingen tvil om hva som skjedde?»

Svaret er: Det er tiltaltes udiskutable rett. Enhver som er dømt for en forbrytelse med strafferamme på over seks års fengsel, har krav på å få prøvd saken sin for to rettsinstanser - uansett hvor meningsløst og urettferdig det kan virke utad.

Selvfølgelig kan en mene at Jabr av moralske grunner burde godtatt dommen på 21 års forvaring for et planlagt drap og to drapsforsøk. Men som forsvarer Odd A. Drevland uttalte etter den knusende dommen i tingretten: - Jabr har ingenting å tape. Straffen kan ikke bli strengere.

42-åringen og hans forsvarer vil nå sette alle krefter inn på å overbevise retten om at drapet ble begått i affekt. I så fall må Jabr dømmes for forsettlig drap, noe som vil gi ham vesentlig mildere straff - og muligens fengsel i stedet for forvaring. Skulle advokat Drevland lykkes i å bevise at tiltalte var så ødelagt av søvnmangel at han var bevisstløs i gjerningsøyeblikket, skal Jabr ikke straffes. Lagmannsretten må da frifinne ham, og dømme han til tvungen og langvarig behandling i institusjon.

Dette kan kanskje virke urimelig, men det er viktige spørsmål som krever en grundig gjennomgang - ikke bare av hensyn til Yasin Jabr, men av hensyn til rettssikkerheten.

Også for påtalemyndigheten og Hanne Kristine Olsens etterlatte kan det være positivt at skyldspørsmålet nå blir vurdert enda en gang, nå av en jury bestående av ti uavhengige kvinner og menn.

Den 42 år gamle palestineren har flere ganger gitt uttrykk for at han føler seg forhåndsdømt, og at det er synd på ham som må leve med denne tragedien hengende over seg. Hvis Jabr hadde latt være å anke, hadde det vært lett for ham å dra tilbake til Bergen fengsel som en martyr, palestineren som ble uskyldig dømt av pressen og opinionen.

Det kan han ikke nå. Fellende dom i to instanser reduserer faren for justismord til et absolutt minimum. Alle bevis og vitneprov blir gjennomgått på nytt, og både aktor og forsvarer får anledning til å ta tak i ting som måtte ha gått dem hus forbi i første instans.

At det kan dukke opp helt nye ting, så vi allerede på rettssakens første dag. Etterforskningsleder Tore Salvesen glemte i forrige rettsrunde å opplyse at Jabr tidligere var bøtelagt. Helt klart en uvesentlig bagatell, men like fullt en feil fra politiets side.

La oss derfor være glad for at den grufulle drapssaken blir så grundig behandlet for andre gang. Da kan i alle fall ingen påstå at de ikke ble hørt.