KJELL PEDERSEN

Årsmøtet ble ledet av ordføreren i representantskapet Olav Sunde, som holdt en kort minnetale over to æresmedlemmer som er avgått ved døden, Rolf Braaten og Kaare Stadheim.

Ved valgene ble August Rathke gjenvalgt som formann. Med i styret får han Johan Fredrik Alden og Morten Kinn. Nils Standal er ny i representantskapet, mens det ellers ble gjenvalg på Borgar Tjugen, Emil Alnæs, Agnethe Harbitz, Roald Mortensen, Terje Simonsen, Jan Rakner, Kåre Ritland, Gunnar Strandenes, Ole Thune, Arne Utne og Vigar Aabrek.

Tannlege Olav Sunde ble tildelt Bergens Forsvarsforenings hederstegn som gis til dem som har vist særskilt interesse for foreningen og forsvarssaken og har ytt fremragende innsats.

August Rathke som foresto tildelingen pekte på at Sunde har vært en aktiv pådriver og har skaffet foreningen betydelige inntekter. Han har representert foreningen på en utmerket måte. I hele ti år har Sunde vært ordfører i representantskapet.

LEDEREN i Bergens Forsvarsforening August Rathke (til venstre) tildeler Olav Sunde foreningens hederstegn.
FOTO: KJELL PEDERSEN