Dette er en økning på en meter fra tidligere makshøyde.

Vegsjef Ole Christian Torpp forklarer den økte seilingshøyden med at Askøybroen er konstruert for å tåle en fremtidig utvidelse til tre kjørefelt og en ny gang— og sykkelveg på utsiden av dagens brobane. Så lenge denne gang- og sykkelveien ikke er bygget, er broen lettere enn det som er lagt til grunn når seilingshøyden på 62 meter ble avgjort. Dermed henger broen høyere enn tidligere beregnet.

Det gir muligheter for å ta inn skip med en totalhøyde på 63 meter. Dermed ville MS «Queen Mary 2» med sine 62,5 meters høyde kunne ha seilt inn til Bergen selv uten å senke skipets høyde som det nå er besluttet å gjøre.

Det er imidlertid klart at seilingshøyden senkes igjen hvis det blir etablert tre kjørefelt eller hvis det blir bygd en gang- og sykkelvei på utsiden av broen, ifølge Torpp.

Han sier at det er lite trolig at Askøybroen vil ha behov for tre kjørefelt, i alle fall ikke ennå. I seilingshøydeberegningene er det lagt inn at broen senker seg en varm sommerdag, og at den henger lavere når det er stor trafikk på grunn av den økte vekten på broen.

— En meter kan synes lite i denne sammenheng, men med bakgrunn i den senere tids diskusjoner om hinder med små marginer, ser vi på dette som et bidrag i rett retning, håper vegsjef Ole Christian Torpp.

I Kystverket får Bergens Tidende opplyst at arbeidet med å vurdere en ny seilingsled til Bergen fra nord fortsetter helt uavhengig av at Askøybroen nå får økt sin seilingshøyde med en meter.

FOR STOR: Cruiseskipet «Voyager» er blant skipene som er for store for Askøybroen.
FOTO: SCANPIX