I går vanket det premiedryss over Bjørghild Himle Egdetveit og de 12 klassekameratene i førsteklasen ved barneskolen i Granvin.

— Jeg husker ikke akkurat hvilket navn jeg sendt inn forslag på, innrømmer seksåringen, og røper at hun fikk litt hjelp av mamma og en søster.

Hele førsteklassen i Granvin, tre jenter og ti gutter, blir alle hedersgjester når viten- og opplevelsessenteret åpner sine nye lokaler på Marineholmen 31. mai.

Der får de møte Vilmer i forskjellige roller, en visuell figure som skal fungere både som logo, emblem og mascot for Vilvite. Han skal også spille en rolle i formidlingen av kunnskap, rastløs, replikkjapp og kjuaguttaktig.

Vilmer er en vitebegjærlig nysgjerrigper. Opphavet er et mysterium. Noen mener han kommer fra jordens indre, andre fra en mystisk planet.

— Vi fikk inn veldig mange gode forslag i navnekonkurransen, men vi synes at Bjørghilds forslag var klart best, sier markedssjef Anne Tove Koldal i Vilvite.

Vestlandets vitensenter bygger på tre pilarer: Hav, vær og energi, forteller undervisningsleder Cathrine Støm Nøstvold.

Vitensentrene er stiftet for å øke interessen for naturfag, realfag og teknologi.

Utbyggingen av et vitensenter av internasjonalt format i Bergen er muliggjort gjennom Hydros jubileumsgave på 100 millioner kroner. Disse pengene er øremerket etablering av senteret og utvikling av utstillinger. Driften må senteret finansiere selv, gjennom billettinntekter, sponsorbidrag og utleie av lokaler.

Vilvite sikter mot 90.000 besøkende i året, først og fremst fra regionen Hordaland og Sogn og Fjordane, men også tilreisende fra fjernere strøk. Barn, ungdom og familier er hovedmålgruppe.

Selskapet Bergen Vitensenter AS ble stiftet høsten 2005 av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Bergen Næringsråd.

PREMIEDRYSS: Bjørghild Himle Egdetveit vant (t.v.) navnekonkurransen for maskoten til vi-tensenteret i Bergen og gler seg over premiene sammen med de to andre jentene i førsteklassen på Granvin skule, Karoline Kalsaas (rosa genser) og Elisabeth Laingen Holven (blå). I bakgrunnen undervisningsleder Cathrine Strøm Nøstvold (t.v.) og markedssjef Anne Tove Koldal ved vitensenseteret Vilvite.
arne hofseth