Hvert døgn går et stort antall giganttankere inn og ut fra Mongstad og Sture lastes med råolje, bensin, diesel, gass og andre farlige produkter.

I tillegg er det stor trafikk av andre skip i området — fiskebåter, passasjerskip, frakteskuter, marinefartøyer og andre.

— Dersom det skulle oppstå en kritisk situasjon på et tidspunkt med stor skipstrafikk, vil ikke en mann kunne håndtere krisen.

Maritim trafikkleder Oddvar Bildøy står og skuer gjennom rutene på trafikksentralen på Fedje og vestover havet som i dag ligger flatt, badet i en blek novembersol. I dag er det vanskelig å forestille seg storm og orkan som pisker opp frådende dønninger mot holmer og skjær her vest i skjærgården. Men Bildøy vet at godværet er unntaket fra regelen. Uvær med hard vind er hverdagskost her på Fedje. Her i innseilingen til Mongstad og Sture er det trangt og krevende å manøvrere digre oljetankere. Og trafikken er stor.

Nesten-ulykker

Trafikksentralen på Fedje ble åpnet i 1992. På disse ti årene har det ikke skjedd alvorlige skipsulykker i dette farvannet.

Men nære på har det være flere ganger. Senest i forrige uke da en oljetanker med 7600 tonn råolje fikk motorstopp i innseilingen til Mongstad. Det var stor trafikk i området og det blåste sterk sørlig kuling. Da trafikksentralen fikk meldingen fra skipet, ble det straks satt i verk tiltak etter beredskapsplanen. Til alt hell fikk mannskapet i gang igjen motorene før tankeren havnet i fjæresteinene.

Lokalkunnskap og nærhet til det krevende farvannet, er helt avgjørende for sikkerheten.

Bildøy forteller et eksempel på dette: Sommeren 2000 meldte det Panama-registrerte cruiseskipet «Arion» med 310 passasjerer om bord over radio at det var en times seilas fra kysten og tidspunktet for å få los om bord utenfor Fedje. Men betjenten så på radaren at fartøyet befant seg helt oppe under land, bare 500 meter fra skjærene vest av Hjartøy i Øygarden. Han kalte opp cruiseskipet og ba dem endre kursen. Det var bare snakk om minutter før fartøyet gikk i fjæresteinene.

- Sikkerheten svekkes

— En slik situasjon hadde aldri blitt oppdaget om det ikke hadde vært to betjenter på vakt, sier Bildøy.

— Dette skjedde utenfor ansvarsområdet til trafikksentralen. Men fordi vi formidler losoppdrag, oppdaget vi den farlige situasjonen.

Hvis losformidlingen hadde skjedd fra Kvitsøy, hadde ikke den dramatiske situasjonen skipet befant seg i, blitt oppdaget, sier Bildøy.

— Dersom det oppstår en farlig og krevende situasjon - eller en katastrofe - vil det bli helt umulig for en person å håndtere krisen. Det skal liten fantasi til å forestille seg konsekvensene av et forlis i dette krevende og urene farvannet, sier maritim trafikkleder Morten Gunnar Telle, som også var på vakt da Bergens Tidende besøkte trafikksentralen.

— Dersom det oppstår en katastrofe vil det bli helt umulig for en person å håndtere krisen Maritim trafikkleder Morten Gunnar Telle