— Det var et klart mandat, og det er vi glade for, sier nyvalgt rektor ved Universitetet i Bergen (UiB) Sigmund Grønmo.

Sammen med de tre kvinnene som vil følge ham inn på Museplass 1 i august, feiret Grønmo i går kveld seieren med champagne på Sosiologisk institutt.

Sosiologiprofessoren, som blant annet har vært øverste faglige leder (dekan) for Det samfunnsvitenskapelige fakultet, vant en klar seier i gårsdagens valg.

Grønmo, som får med seg biolog Anne Gro Vea Salvanes som prorektor, fikk 53,75 prosent av stemmene.

Rune Nilsen fikk 29,6 prosent, mens dagens viserektor for utdanning, Leiv K. Sydnes, fikk 16,1 prosent av stemmene.

En mann - tre kvinner

I tillegg til Salvanes som prorektor har Grønmo gått til valg med to viserektorer, noe som er en nyvinning ved norske universitet. Nytt er det også med en viserektor for internasjonale relasjoner.

De fire kommer fra fire ulike fakultet, noe de selv mener kan forklare den solide seieren.

— Vi har i hvert fall vist at vi har innsikt i de ulike fakultetenes egenart, sier Grønmo, og får anerkjennende nikk fra sykepleierprofessoren, franskprofessoren og biologprofessoren rundt bordet.

De to andre kandidatene stilte mer tradisjonelt med rektor og prorektor.

Kvalitetsreform

Det har de siste årene vært heftig diskusjon om regjeringens store reformer på universitetene. Spesielt den såkalte kvalitetsreformen har vært kontroversiell, blant annet mellom de vitenskapelig ansatte.

Den legger premisser både for undervisningen og forskningen på universitetet, blant annet gjennom tettere oppfølging av studentene.

— Vi må vurdere hvordan kvalitetsreformen fungerer, og hvordan en kan forbedre den, sier Grønmo, som også nevner den nye forskningsmeldingen som et viktig tema.

Støtte fra studentene

Forut for valget har det vært en rekke debattmøter på Universitetet, i tillegg til relativt høflige munnhuggeri i avisspaltene.

Det nye rektoratet berømmer studentene for å ha skapt debatt rundt rektoratet. Oppmøtet blant studentene var også nær tre ganger så høyt som ved forrige valg., selv om bare 13,4 prosent av dem stemte.

60 prosent av studentene som stemte støttet Grønmo & Co., mens 55 prosent av de vitenskapelig ansatte gjorde det samme.