KRISTINE HOLMELID

— Vi er veldig bekymret for hva dette betyr for elevene, sier leder for Utdanningsforbundet i Hordaland, Ingunn Alver.

— Vi frykter at elevene ikke får noen tett opplæring, og forsvinner ut av skolen, sier Eivind Freng Dale, leder for Elevorganisasjonen i Hordaland.

Ingen øvre grense

I dag starter de videregående skolene og mange grunnskoler i Hordaland. Flere steder erstattes klassene av grupper, og kontaktlærere overtar for klassestyrere. Det er ikke lenger noen øvre grense for hvor mange elever en lærer kan ha ansvaret for.

Forslaget fra kvalitetsutvalget om at en kontaktlærer skal ha ansvar for en gruppe på 12 elever, fikk ikke flertall i Stortinget i juni.

I et brev fra Hordaland fylkeskommune

til alle de videregående skolene i fylket, heter det at en kontaktlærer kan ha ansvar for en gruppe elever på både grunnkurs og de to videregående kursene. Slik kan kontaktlæreren ha ansvar for «til dømes 60 elevar», heter det i brevet.

Samtidig sies det at en gruppe ikke må være større enn hva som er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. Den sosiale tilhørigheten må ivaretas, heter det.

Pedagogikk mot sparekniv

— Formålet med gruppene var at lærerne skulle få mulighet til gi opplæring tilpasset hver enkelt elev. Med store grupper er det nærmest en umulighet, sier Ingunn Alver.

— Klassen ga rammer og trygghet for elevene. I veiledningen til skolene fra Utdanningsdirektoratet står det mye bra også om de nye gruppene. Problemet er når den ideelle pedagogiske tenkningen møter sparekniven, sier Alver.

Hordaland fylkeskommune avviser at de har tenkt å innføre grupper med 60 elever. Forslaget er ennå ikke diskutert med skolene, selv om skolene starter i dag.

— Dette er ikke noe vi har bestemt oss å innføre, det er kun brukt som et eksempel, sier Inger Øvsthus Tønder, leder for skoleseksjonen ved opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune.

Samtidig presiserer fylkeskommunen at skolene er ansvarlige for å holde budsjettene.

- Forstår ikke poenget

Leder for utdanningskomiteen i Stortinget, Rolf Reikvam, er oppgitt over Hordaland fylkeskommune.

— Fylkeskommunen har ikke forstått poenget. En kontaktlærer skal følge opp elevene og ivareta den sosialpedagogiske biten. Det kan umulig fungere godt med store grupper. Dette er rett og slett forferdelig dårlig gjort, sier Rolf Reikvam (SV),

Elevorganisasjonen er bekymret.

— En kontaktlærer skal ha så godt forhold til en elev at han skal kunne se eventuelle problemer og hjelpe. Tilpasset opplæring som prinsipp forsvinner med så store grupper. Det er ikke pedagogisk forsvarlig, sier leder Eivind Freng Dale i Elevorganisasjonen i Hordaland.