Med en prislapp på 11 millioner kroner har Statens vegvesen satt i gang med å lage gang— og sykkelvei langs vestbredden på Bjørndalspollen. Veiprosjektet skal være sluttført innen sommeren.

– Veien fra Hetlevikstraumen til rundkjøringen innerst i Bjørndalspollen blir ca. en kilometer lang, forteller ingeniør Lasse Føli i Statens vegvesen, region vest til Bergens Tidende.

– Vi håper vi seinere skal få penger til å forlenge veien slik at gang- og sykkelveien som går fra basen på Haakonsvern og nordover blir knyttet til strekningen vi holder på med nå. Målet er at myke trafikanter i fremtiden vil ha en trygg vei på hele strekningen fra marinebasen til Vadmyra, sier Føli.

RUNE BERENTSEN