For noen uker siden satt den tidligere lederen av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) på en internasjonal konferanse i Krakow. På scenen foran ham ble årets vinner av Constance Meldrums pris for visjon og lederskap presentert. Og prisvinnerens bakgrunn liknet mistenkelig på Ulfs egen.

— Jeg satt og lurte på hvem av mine kollegaer det kunne være. Ikke før de kom til de to siste setningene skjønte jeg at det var meg, smiler Ulf, fremdeles overrasket og rørt.

I et halvt år hadde nasjonale og internasjonale kolleger holdt tildelingen hemmelig for ham. De hadde alliert seg med konen hjemme, for hun skulle sikre at Ulf faktisk var til stede på konferansen. Nå henger diplomet på kontoret i SIUs lokaler i Vaskerelven, mellom dekorasjoner fra mange av de tallrike stedene han har besøkt gjennom jobben.

- Fremragende og innovativ

Ulf Lie flyttet fra Oslo til Bergen i 1972 som universitetslektor i amerikansk litteratur. Han har jobbet på mange felt, og ledet blant annet Studentsamskipnaden i Bergen i fire år. I 1991 ble han bedt om å bygge opp det nye SIU, et kompetanse- og informasjonssenter som skulle fremme internasjonalt samarbeid innen utdanning. I starten hadde senteret kun tre medarbeidere, i dag teller de 40.

Ulf ledet SIU til han gikk over til en rådgiverstilling i fjor høst, da han fornøyd kunne konstatere at senteret ble gjort til statlig forvaltningsorgan for internasjonalisering, direkte underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet.

Under tildelingen av prisen, som gis av European Association of International Education (EAIE), ble Ulf Lie beskrevet som en glimrende, uformell leder og en varm, sjenerøs person med dyp respekt for mennesker fra andre kulturer.

På konferansen sa EAIEs visepresident Fiona Hunter blant annet:

— Han er en fremragende og innovativ leder som har gjort banebrytende arbeid innen sitt felt, som aldri har vært begrenset til Skandinavia eller Europa. Hans moralske integritet ovenfor utviklingsland står sterkt, og han fortsetter å minne oss om viktigheten av et virkelig globalt engasjement. Han har skapt et av Europas aller beste sentre for internasjonalisering, forbilledlig brukervennlig og ubyråkratisk.

Vil ha likeverdig samarbeid

— Jeg er stolt over det vi har fått til i SIU. Flere av våre programmer har vært en modell for andre tiltak rundt i verden. SIU har vokst fort. Det skyldes ikke bare oss, vi rider vi på en bølge der internasjonaliseringen av utdanning går i ekspressfart. Verden er kommet nærmere, forklarer Ulf.

Han tror nordmenn og andre i den vestlige verden har godt av å lære andre kulturer å kjenne, og er svært engasjert i samarbeidet med utviklingsland.

— Vi må bort fra den holdningen som sier at vi hjelper de stakkarene der nede. Infrastruktur og muligheter kan være begrenset, men det er ikke noe i veien med hodene deres. Ofte er de vel så godt utdannet som oss. Et likeverdig samarbeid gir like mange fordeler for oss som for dem, sier Ulf.

Han synes at helheten i utdanningsforløpet i utviklingsland ofte glemmes.

— Det nytter ikke å bare fokusere på at alle skal lære å lese og skrive. Undervisning på høyere nivå er nødvendig for å få fullt utbytte av utdanningen, sier han.

Til neste år planlegger han å trekke seg tilbake. Men den travle utdanningsmannen ser ikke for seg noen stillesittende tilværelse. Det er mye som skal gjøres.

— Jeg kommer sikkert til å bli en av disse som aldri skjønner hvordan de hadde tid til å jobbe. Jeg har mye å skrive, og kunne blant annet tenke meg å skrive mer for aviser. Og så håper jeg å kunne undervise litt igjen. Jeg er jo opprinnelig engelsklærer, smiler han.

PRISVINNER: Ulf Lie fra SIU har engasjert seg i arbeidet medinternasjonalisering av høyere utdanning i over tretti år. Nylig blehans bidrag til økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonenhedret med en stor europeisk pris. Hunden Aïda er ofte med påkontoret i Vaskerelven.
RUNE SÆVIG