Har du sittet i køen bortover Lars Hilles gate om ettermiddagen og irritert deg. Slutt med det og sving over i høyre felt.

I en ukes tid har det vært en helt lovlig å kjøre i kollektivfeltet til høyre, men det er det nesten ingen bilister som har forstått.

Se BTV-reportasje!

— Folk er altfor lovlydige

En svart bossekk er hengt over skiltet, men så lenge det står taxi/buss malt i veibanen har de fleste svingt til venstre. Her har de kjørt etter glidelåsprinsippet og laget kø langt oppover Fjøsangerveien.

— Ja, folk er altfor lovlydige. Vi har vært borte i formiddag og malt over taxi/buss merkingen i høyre felt. Likevel svinger folk over til venstre fil. I ti minutter prøvde jeg å dirigere bilistene over i høyre fil, forteller avdelingsingeniør Alf Storlid i Statens vegvesen til bt.no.

Også lov i Christies gate

Der Lars Hilles gate går over i Foreningsgaten, og du kan svinge til høyre inn i Christies gate, møtte du før et nytt kollektivfelt. Det er det også slutt på.

— Ja, nå kan bilistene kjøre i det som var kollektivfeltet i Christies gate også. Vi håper det fører til mindre køer, sier Storlid.

Her er noen av de leserreaksjonene vi har fått:

- Dette er bare midlertidig

- Kollektivfeltet kommer tilbake. Feltet er bare midlertidig fjernet til gravearbeidene er ferdig. Det er viktig med dette feltet for bussene, sier Erik Natvig i Natur og Ungdom til bt.no.

Burde vore skilta Det er ikkje berre buss/taxi i vegbanen som seier at det er eit bussfelt. Også midtstripene fortel trafikantane at det er eit bussfelt (kort stipla linjer), og at ein difor ikkje kan køyre lovleg der.

Det enklaste hadde vel vore eit skilt som sa at bussfeltet er opna for vanleg trafikk.... Så lenge det ikkje står skilta at ein har lov å køyre, så gjeld vegmarkeringa. For å avvike frå vegmarkeringa, så må det gjerast gjennom skilt. Dette er elementær trafikkunnskap - rangstigen er frå politimann, trafikklys, skilt til vegmarkering, meiler Dag-Heine oss.

Få åpnet på Sandsli også

Det ligger et nærmest ubrukt felt og irriterer alle som stamper i retning Sandsli og Kokstad hver morgen - med tilsvarende retur om ettermiddagen, skriver Jan-Arild

Hva med Torget ?

Her er høyrefeltet kollektivfelt fra hjørnet med Strandgaten og nesten over Torget – kun de siste 50 meter mot avkjørsel til Vetrlidsalmmenningen er for vanlige biler. Dette er det svært få som respekterer. De fleste følger av gammel vane venstre felt i de ovennevnte gater og så høyre felt (kollektivfeltet) over Torget – Altså stikk imot skiltingen.

Har prøvd flere ganger å ta det opp med politiet – og de presterer faktisk å si at kollektivfeltet over Torget er vedtatt fjernet, men ingen har hatt tid til å ta ned skiltene – så bare drit i skiltingen og kjør der! Ikke rart det blir køer i sentrum! meiler Arvid til bt.no.

Dobbelt unødvendig i Kaigaten Fra ti til to er det lov å kjøre gjennom kaigaten. Da må du svinge til høyre før bystasjonen og kjøre rett frem mellom Jernbanen og Storsenteret. Skiltingen inn til kaigaten er helt på trynet. Skiltet sier innkjøring forbudt 300 meter 14-10 (som altså betyr innkjøring lovlig fra 10 til 14), skriver Kari.

Kjører på gammel vane, ser ikke skiltendringer

Det er vel ikke det at bilistene blir forvirret som er det verste. Men at vi kjører etter gammel vane og ikke registrerer endringer i skilting og veimerking. En ser det samme fra krysset Småstrandgaten/Torget. På høyre side står skiltet kollektivfelt, gjelder høyre felt. Etter krysset Strandkaien/Torget er skiltet gjentatt. Men folk kjører der til dagen. Og politiet bryr seg ikke om uvedkommende kjører i feltet. Angivelig for at det er meningen at det skal fjernes.

For halvannet år siden gjorde jeg Trafikkavdelingen oppmerksom på skiltet og folks atferd. Den gangen nektet de for at det var kollektiv felt på stedet fordi de ikke hadde gjort noen vedtak om det. I ettertid måtte gi meg rett, men de hadde ikke vært med på et slikt vedtak.

Problemet for trafikkskolene er at vi MÅ respektere skiltingen og kan ikke si til våre elever at egentlig skulle ikke dette skiltet vært her, så bare ikke bry deg om det. Hvorfor skal vi bry oss om kollektivskilt enkelte steder, men ikke andre steder.

Når trafikkskolene kommer ned Torget og skal inn til høyre i Kong Oscars gate får elevene problemer med å skifte felt inn i høyre igjen fordi dette feltet er ”fylt” av ulovlig kjørende privatbiler. Det farlige i situasjonen er at folk tror de har lov å kjøre i høyrefeltet og viser derfor ikke hensyn til dem som kjører korrekt.

En annen ting er at vi har en del skilting/veimerking i Bergen som skaper problemer for dem som respekterer reglene. Stil deg utenfor 7-eleven i Småstrandgaten, der står det skilt om påbudt kjøreretning rett frem mot Galleriet. Taxiene bryr seg ikke om skiltet og svinger til venstre og kjører over refugen ned Torget.

I mange tilfeller forventer de at bilistene i motsatt retning skal vike for dem. Jeg har snakket med noen taxisjåfører og de er ikke klar over skiltet og tror de kjører korrekt. Og politiet tar seg ikke umaken å stanse dem. Politiet tar jo ofte den samme svingen, men de har lov å fravike trafikkregelen og skiltreglene hvis det er til lette i tjenesten, skriver fylkessekretær Jan Anker-Goli, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund i Hordaland

Lovlig på hjørnet til Småstrandgaten En kommentar til "fylkessekretær Jan Anker-Goli, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund i Hordaland"

Så burde vedkommende ha tatt selv en tur til hjørnet torgallmenningen/torget/småstrandgaten og sett hva som er oppført og hva som er vedtatt...

Det har vært lovlig i ett par måneder nå å kjøre den veien. Og skiltet er nylig kommet opp, meiler en taxisjåfør i Bergen

IKKE SVING TIL VENSTRE: Her i Lars Hilles gate er det du ikke trenger å svinge til venstre.
PÅL ENGESÆTER
DEKKET SKILT: Bossekken er over skiltet, men taxi ogbuss er malt i veibanen. Etter at bt.no tok dette bildet i morges er det malt over i veibanen.
PÅL ENGESÆTER (MMS)