Vektere fra firmaet Bedriftskontroll er engasjert av Gaia Buss for å kontrollere at passasjerene på bussene har løst enkeltbillett eller har gyldig busskort. Kontrollørene tar smitere hver eneste dag. Bedriftskontroll utfører også billettkontrollene for Oslo Sporveier.

Da BT fulgte "Arne" i full vekteruniform på jobb på strekningen mellom sentrum og Eidsvåg, hadde alle passasjerene betalt. Men "Arne" oppdaget flere såkalte "gjengangere" som snudde i bussdøren da de så han var inne i bussen.

I alle aldre

Vekteren forteller at han tar smitere hver eneste dag. Det er folk i alle aldre og lag av befolkningen — ingen spesielle grupper skiller seg ut.

Det er sjelden vekterne møter aggressive smitere. På de fem årene "Arne" har hatt denne jobben, husker han bare tre - fire tilfeller av at noen har gått fysisk til angrep på ham.

En halv million smitreiser

Administrerende direktør Idar Sylta i Gaia Buss forteller til BT at det har vært en svak økning i bussmiting siste året. Derfor har selskapet satt i verk en kampanje den siste tiden for å ta smiterne.

Hvert år frakter Gaia Buss ca. 23 millioner passasjerer. Mellom 30000 og 50000 dem blir kontrollert av vekterne. Ca. 2,5 prosent av de kontrollerte er smitere. Det tilsier at rundt en halv million bussreiser med Gaia ikke blir betalt.

— Utviklingen bekymrer oss. Vi håper at hyppigere kontroller får smiterne til å betale som alle andre, sier Sylta.

Nytt billettsystem

Sylta sier at selskapet vurderer å følge eksempelet fra Oslo med å slutte å la passasjerer gå på leddbussene gjennom bakerste dør.

For øvrig er Gaia i samarbeid med andre lokale busselskaper i ferd med å kjøpe inn et helt nytt system for billettering på bussene. Systemet legger opp til at en større del av billettene og busskortene blir betalt før passasjerene går inn på bussen. Om bord i bussene blir det automatisk billettkontroll. Dette vil spare tid - og reisetid - i forhold til dagens system. Systemet vil være i drift om et år eller halvannet, mener Sylta.