LOTTE SCHØNFELDER

Men det er nettopp husets historie som er utgangspunktet for Giuseppe Miconi, illustratør, Giovanni Ludovisi, arkitekt, og Roberto Saletti, fotograf og grafisk designer. Historien om de fattige kvinnenes tilværelse innenfor gitte sosiale, økonomiske og psykologiske grenser.

Disse grensene er symbolisert ved lange, hvite slør fra døren — der dagens mennesker også må bøye seg ydmykt - og videre innover under taket i det store fellesrommet. Stiliserte figurer henger under sløret, kommer aldri over grensen. I taket vises en video - vi bærer alle med oss minner; to av de små sovekamrene er også en del av installasjonen, og innerst i rommet hever et fargerikt seil seg over en båtstavn. Den ideelle reises båt som tar oss med til et element der ingen kan sette faste, fysiske grenser.

Pussig, synes noen. Fascinerende, synes andre. Og i hvert fall totalt forskjellig fra rommet som til daglig huser Fortidsminneforeningens lokale sekretariat. Hvordan i alle dager er tre italienske kunstnere med mange års samarbeid om installasjoner både i hjem- og utlandet havnet på Klosteret?

Forklaringen finnes i Centre Culturale Italiano, Det Italienske Kultursenter i Bergen. Etter 40 år er det mer aktivt enn noensinne - og det leier iblant lokaler hos Fortidsminneforeningen. Så da Miconi, som for tiden bor i Norge og arbeider i Bergens Tidende, i fjor henvendte seg til senteret og gjerne ville lage noe i et lokale her i byen, var Stranges nærliggende.

Miconi ble begeistret, og et langdistansesamarbeid med de to partnerne i Roma ble satt i gang. De lot seg også begeistre, og sammen har de tre skapt «Grensetilværelsens sedvanlighet» som installasjonen heter. For en uke siden begynte arbeidet med å få den på plass i Klostergaten der den skal stå til 12. februar.

— Vi har forsøkt å vekke historien til live og vekke interesse for denne historien, fremheve stedets sjel og forandre det, sier Miconi. Det siste har de klart, og så kan de besøkende la tankene vandre under de hvite slørene. Eventuelt med en kopp italiensk kaffe i hånden. Det ville fortidens fattiglemmer satt pris på, selv om de ikke hadde gjenkjent sitt gamle losji.

EN ANNEN VERDEN: Tre italienere har omskapt fattighuset på Klosteret til det ugjenkjennelige.Hvite slør symboliserer de grensene som var satt for beboerne, men de hadde også sine minner og håpet om en reise ved livets slutt.