Dette er et av prosjektene i Victor Normans modernisering av offentlig sektor.

Han har selv tøffe personlige erfaringer med ørkenvandringer mellom ulike offentlige kontorer i hjelpeapparatet.

Under Høyres landsmøte i går gjorde Norman det klart at modernisering av offentlig sektor dreier seg om å snu makt— og besluttningspyramiden i samfunnet. Han vil ha brukeren på toppen og statsministeren og regjeringen på bunn som brukernes virkelige tjenere.

— Konkret er målet å få til en førstelinje som ikke skal drive saksbehandling, men hjelpe enkeltpersoner gjennom rådgiving, bistand til å få arbeid, tilrettelegging av trygd, eller annen form for økonomisk støtte. Førstelinjen skal altså drive med personlig tjenesteytelse med utgangspunkt i den enkelte brukers individuelle behov. Resten av denne sektoren må organiseres slik at en støtter opp under førstelinjen.

Norman tror slike felles skanker vil komme veldig fort.

— Når Stortinget er ferdige med å behandle endringen av aetat, tror jeg faktisk det vil bli konkurranse mellom aetat, sosialkontorer og trygdekontorer om å være først med å ta initiativ til slike fellesløsninger.