Arbeidene er flyttet sørover, slik at det gaten nå blir stengt fra Sigurds gate, Vestre Torggate og frem til krysset Olav Kyrres gate.

Tidligere har omkjøringen vært Magnus Barfots gate, Neumannsgate og Vestre Torggate.

Du kan fremdeles kjøre om Magnus Barfots gate og Neumannsgate, men så må du legge kursen opp mot Vakserelven og ned til Hotell Norge. Der følger du Nordahl Bruns gate og Olav Kyrres gate ned til Håkonsgaten.

Under arbeidene blir avgiftsplassen i Vestre Torggate stengt for all parkering.

Håkonsgaten og deler av Nygårdsgaten skal bygges om og opprustes. Målet med opprustningen er bedre bymiljø og å dempe gjennomgangstrafikken i gaten.

Mer informasjon om endringer i parkeringen finner du hos Bergen Parkeringsselskap

Nytt kjørekart i stort format

Mer om arbeidene i Håkonsgaten