Det var en stilig seremoni med fanfare, taler og musikk. Men mindre bør det jo heller ikke være når noen skal tiltre dette viktige vervet.

– Denne må du bære morgen, aften – og når du skal på do om natten, sa Herman Friele da han behengte den nye borgermesteren med kjedet som ble båret høytidelig frem på silkepute av Pål Lorentzen, styreformann i Stiftelsen Gamle Bergen.

– Egentlig er jeg bare en liten beskjeden gutt fra Fana, sa Tryggve Fett i takketalen sin.

Vi vet ikke om alle trodde så mye på det.

– Slik er jeg fortsatt, selv etter mange år, men etter hvert er det kommet mange lag utenpå, fortsatte den nyslåtte borgermesteren.

– Men jeg er full av kjærlighet til stedet, og Gamle Bergen trenger en borgermester for å vise at den er til.

Det er sikkert ikke så veldig mange som kan fylle denne rollen, men Tryggve Fett er åpenbart en av dem. I 25 år har han hatt sin arbeidsplass her, de første 24 som direktør, det siste som «seniorkunsulent». Han har også deltatt i skuespill på museet, senest som bakermester Martens i «Hvor er min venstre sko».

Ønsker seg et havnemiljø

Tryggve Fett har også mange ønsker for byen sin, og det kan vi forstå.

– Her er god plass, vi kan sikkert øke antallet bygninger til det doble.

Han ser for seg å fylle det ledige området langs hovedbakken.

– Det vil gi Gamle Bergen mer bypreg, med en virkelig gate.

Han er ikke særlig for å rive gamle hus i byen for å flytte dem til museet.

– Vi vil jo helst beholde dem der de er, og folk er blitt veldig flinke til å ta vare på de gamle husene sine.

– Hva mer?

– Utenom flere hus jeg vil ha en båtrute til den store byen, jeg vil ha et havnemiljø, jeg vil ha ¿

Borgermesteren er ikke til å stoppe.

I 2011 går leieavtalen med båtforeningen ut, og da blir det ledig plass til kaier og sjøhus, og kanskje egen rutebåt mellom Torget og andre sjøseverdigheter langs havnen.

Nytt blir «gammelt»

Det er ikke nødvendig å rive gamle hus for å oppfylle ønsket om flere hus på museet.

– Vi har måltegninger og fotografier av gamle bergenshus som er vekke for lengst. De kan vi gjenskape med nye materialer. Ingen vil se forskjell når huset står ferdig, sier Tryggve Fett.

Han har trolig rett, for den tidligere museumsdirektøren har lang erfaring med å samarbeide med tømrerne på museet. I tillegg kan han vise til praksis som tømrer på Bryggen. Der var han med på restaureringsarbeidet under arkitektstudiet. Tryggve Fett deltok også under utgravningen i sesongene 1963 og 1964 som arkeologstudent. Dette er nok noen av de skallene han snakket om i takketalen.

– Arbeidet på Bryggen i studietiden var utrolig spennende, sier seniorkonsulenten.

– Men hva skal du egentlig bedrive som borgermester.

– Hovedoppgaven blir å promotere museet overfor publikum. Den første dagen blir nå søndag, da vi har aktivitetsdag fra 12-16.

Da skal Fett ha en egen omvisning klokken 14, selvsagt i tidsriktige klær. Det vil si fra 1800-tallets Bergen. Dette er perioden museet gjenspeiler, de fleste bygningene er fra ca. 1850-tallet.

Den første

Borgermesterembetet har stått ledig siden 2000, da Rolf Berntzen ba seg «entlediget», i en alder av 82 år. Han var Gamle Bergens første borgermester, utnevnt til 50-årsjubileet i 1984. Han trakket opp stien på en aldeles utmerket måte, det er alle enige om.

Rolf Berntzen holdt ut i 17 år.

– Jeg er full av ærefrykt over de sporene jeg skal gå i, men jeg må få lov å finne min egen form. Så spørs det om jeg klarer å holde ut like lenge som min utmerkede forgjenger, sukker Tryggve Fett.

KOLLEGER: Tryggve Fett innrømmer at han er litt mo i knærne for den store oppgaven han skal fylle som borgermester i Gamle Bergen. Her sammenmed Herman Friele, borgermester i den store, virkelige byen
ARNE NILSEN