Det viser tallene fra en fersk undersøkelse Sentio har utført for BT.

— Vi har spurt folk om et tredje alternativ i debatten om kriminalisering, som har gitt et både oppsiktsvekkende og utenkelig resultat, sier seniorkonsulent Arve Østgaard i Sentio.

Men hva mener du? Prøv vår nettgallup

Du kan også si din mening i vårt diskusjonsforum

Undersøkelsen er gjort med representanter fra hele landet. Nær 37 prosent av de 580 spurte, sier seg enig i utsagnet om at samfunnet bør tillate opprettelse av bordell med streng statlig kontroll og beskyttelse av prostituerte.

- Fanden malt på veggen

Resultatet forbauser forskeren May-Len Skilbrei ved Fafo. Hun er en av landets fremste forskere på prostitusjon og menneskehandel.

— Dette er et pussig svar i norsk sammenheng. Det er et svar som svært få hevder i den offentlige debatt, og er mest vanlig som forslag fra ungdomsrepresentanter på høyresiden, sier Skilbrei.

Hun mener den høye tilslutningen til offentlig regulerte bordeller kan skyldes et sterkt mediefokus på sex-handel.

— Fanden er blitt malt på veggen, folk tenker at prostitusjon og menneskehandel er et kjempeproblem, og føler seg presset til å gjøre noe før alt går galt. De er gjerne mot kriminalisering av kundene, og tenker at statlige bordeller kan være et bedre alternativ, tross alt, sier Skilbrei.

Kunstig høyt?

Hun mener likevel at resultatet kan ha blitt såpass høyt, på grunn av spørreundersøkelsens design.

— Man blir bedt om å velge mellom ytterpunkter. Det er svært få som mener at prostitusjon er et privat anliggende. Alternativ nummer to, vil for mange bli oppfattet som et rent kriminaliseringsalternativ. Dermed står de som er mot kriminalisering igjen med alternativet om statlig regulerte bordeller, mener Skilbrei.

— Hva skyldes den voldsomme debatten rundt prostitusjon akkurat nå?

— Debatten har dukket opp med jevne mellomrom, men er nok spesielt intens nå fordi prostitusjonen er blitt så synlig for folk.

Rotete svenskedebatt

— Hva synes du preger den norske debatten om kriminalisering av sex-kunder?

— Den er svært rotete. Spesielt med tanke på at begge sider henviser til resultater fra Sverige, selv om svenskene innførte denne loven som en ren symbollov som skulle sende signaler om hvor det svenske samfunnet står i forhold til prostitusjon. Svenskene har nettopp av den grunn ikke ønsket noen offentlig evaluering av loven, sier Skilbrei.

Forskerkollega Guri Tyldum synes også svarprosenten for alternativet om offentlige bordeller er overraskende høyt.

— Det kan være et resultat av folks tanker om at noe må gjøres for de prostituerte. De hører ordet «offentlig» bordell, men de hører også ordet «beskyttelse», sier hun.

Bordell i Torggaten?

Debatten om kriminalisering av sex-kundene raser i media og fra begge hold argumenteres det om hva som er best for kvinnene som er involvert i prostitusjonen.

En prostituert kvinne BT har snakket med, har lang erfaring med å selge sex på innemarkedet i Bergen.

Hun plasserer seg selv blant de 14 prosent som mener at salg av seksuelle tjenester fortatt bør være en sak mellom den prostituerte og kunden.

— Offentlig regulerte bordeller? Nei, du! Synes jeg ser et offentlig bordell i Torggaten midt i sentrum. Tror neppe det vil passe inn i vår kultur, sier kvinnen i 30-årene.

Selv synes hun det er vanskelig å avgjøre hva hun mener om kriminalisering av dem som kjøper sex.

— Jeg leter etter argumenter fra begge sider. I min situasjon tror jeg ikke det ville blitt noen effekt av kriminalisering. Hvordan skulle man regulere et slikt forbud? Hvordan skulle politiet sjekket om kundene som besøker meg faktisk kjøper sex?

- En hore å stole på

— Hva tror du vil bli konsekvensen dersom sex-kundene blir kriminalisert?

— I første omgang vil enkelte menn holde seg borte fra markedet, men etter en stund kommer de tilbake igjen. Men de vil være ute etter trygghet. De vil gjerne finne en hore de kan stole på, og som de kan gå til fast uten å være redd for å bli avslørt.

— Vinnerne av kriminaliseringen vil bli slike som meg, rusfrie norske kvinner, som det er trygt å besøke, og der det er svært liten fare for å bli oppdaget, sier hun.

KJØNNSFORSKJELLER: Mens flertallet av kvinnene er for kriminalisering, er flertallet av mennene for bordell. (De blå stolpene viser svar fra mannlige deltakere i undersøkelsen, mens de røde viser svarene fra kvinner).