— Passiv røyking gir økt risiko for luftveissykdommer blant barn, advarer overlege i Bergen kommune, Tommy Thorsen.

Han sier passiv røyking er uheldig også for voksne, men særlig for barn.

— Det er giftig og vi vet at tobakk og tobakksrøyk forurenser luftveiene og gir luftveisplager. Først og fremst gir passiv røyking et umiddelbart ubehag, men det bidrar også til at de som er disponert for astma og allergi får det verre. Over lengre tid kan man utvikle KOLS, sier Thorsen, og legger til:

— Det er derfor vi har røykeloven.

Også flest luftveisplager

I Bergenhus er det én av ti førsteklassinger som vokser opp med røykende foreldre. Nesten tre ganger så mange barn i Arna gjør det samme.

Det viser Levekårsundersøkelsen 2012 for Bergen kommune.

Det kan være både én eller begge foreldrene som røyker. Undersøkelsen sier ikke noe om foreldrene røyker inne eller ute.

— Røyking er en vesentlig helsefaktor. Selv om foreldrene røyker utendørs, er ikke røyking negativt bare for helsen. Foreldre gjør klokt i å være gode rollemodeller for sine barn, mener Ingvar Tveit, leder for etat for helse og tjenester i Bergen kommune.

Med oppstarten av Frisklivssentralen til høsten er kurs for røykeslutt blant de prioriterte tilbudene.

Gjennomsnittet for bydelene er på 22,1 prosent. Bare bydelene Bergenhus, Fana (21,0 prosent) og Ytrebygda (12,5 prosent) ligger under snittet.

Ifølge undersøkelsen er Arna bydel også på topp for luftveisplager hos barn, med 13,8 prosent. Tallene gjelder barn som har luftveisplager ved skolestart.

— Ifølge SSB sinerøyketall for Hordaland 2011, røyker 21 prosent av de spurte daglig. Dette ernoe høyere enn landsgjennomsnittet, som viser at 17 prosent av befolkningenmellom 16 og 74 år røyker daglig, sier Gitte Huus, fungerende avdelingsleder i avdeling fornasjonalt folkehelsearbeid i Helsedirektoratet.

— Røyking skader helsen til den som røyker, oget tilleggsproblem er at det er helseskadelig for omgivelsene.​​ Passiv røyking er spesielt farlig forfostre og små barn, legger hun til.

Økt risiko for barn

Snittet for bydelene ligger på 11,8 prosent, der rundt halvparten har astma. Årstad bydel kommer best ut med 9,3 prosent, på tross av forurensningsproblemene ved Danmarksplass.

Ifølge Folkehelseinstituttet har barn som er passive røykere økt risiko for luftveissykdommer.

«Tobakksrøyk gjør at barns lunger fungerer dårligere og at slimhinnene i luftveiene blir mer mottagelige for infeksjoner. De som vokser opp i et røykfylt innemiljø, får derfor oftere ørebetennelser og luftveisinfeksjoner som bronkitt, bronkiolitt og lungebetennelse» skriver helsenorge.no.

Røyken som ikke inhaleres, men går ut i rommet, er mer giftig enn den røyken som røykeren inhalerer, filtrerer i lungene og blåser ut igjen, ifølge Helsedirektoratets nettsider.