440 av landets 948 veitunneler mangler påkrevd sikkerhetsutstyr. Statens vegvesen regner med at det vil koste mellom seks og ti milliarder kroner å få tunnelene i sikkerhetsmessig forsvarlig stand.

Mangler nødtelefoner

Foreløpig er bare nær 700 av landets 948 tunneler kartlagt, men resultatet så langt er nedslående. 440 av dem mangler, eller har for lite, sikkerhetsutstyr som brannslokkingsapparater og nødtelefoner, skriver VG.

Aller dårligst er sikkerheten i det nordgående løpet i Fløyfjelltunnelen. I forhold til dagens krav, mangler tunnelen 38 nødtelefoner og 64 brannslokkingsapparater.

Store utfordringer Kartleggingen av landets tunneler er gjort gjennom innmeldinger fra de ulike veikontorene i Norge.

— Utfordringene med å høyne sikkerhetsnivået er store. Øverst på prioriteringslisten står utbygging av kommunikasjon ut av tunnelene, flere brannapparater og bommer som automatisk lukker seg dersom en ulykke inntreffer, sier avdelingssjef Lars Aksnes i Vegvesenet. (NTB)

I forhold til dagens krav, mangler Fløyfjallstunnelen 38 nødtelefoner og 64 brannslokkingsapparater.
ARKIVFOTO: BT