— Det er et problem og en utfordring. Vi merker at mange av bilene som kommer inn skulle vært til EU-kontroll for lenge siden, sier Roy Pira, kundemottaker på Snap Drive sentrum.

Han peker på de oppstilte bilene som står klar til reparasjon i verkstedshallen. Mellom bilene, utstyret og de utslitte dekkene arbeider mekaniker Mike Fleischer med å fôre bakakslingen til en eldre BMW.

Mekanikeren må forbedre seg på flere slike kontroller i tiden som kommer. Nærmere 60.000 biler møtte ikke til EU-kontroll i 2009. Disse bilene kan nå bli avskiltet.

Må bilen avskiltes er det kjøretøyeieren som må betale skiltgebyret på 1200 kroner, i tillegg til 120 kroner for nye skilt.

Kritisk til Statens vegvesen Etter at Statens vegvesen sluttet å varsle bilistene i forkant av den obligatoriske EU-kontrollen i fjor sommer, har antall biler ikke møtt til kontroll skutt i været.

— Dette er lite gjennomtenkt fra Statens vegvesens side, og har helt klart med penger å gjøre. Det koster dem fem millioner årlig å sende ut EU-innkallelse, og jeg synes det er utidig å lempe denne belastningen over på bileierne, sier leder i Bilistenes Landsforbund, Trond Dahl Johansen. Han får støtte fra de som opplever problematikken daglig.

— Helt idiotisk. Fem millioner tilsvarer et knippe biler. Jeg skjønner ikke at Statens vegvesen ikke kan ta seg råd til å varsle bileierne, sier Roy Pira i Snap Drive.

En av tre kjøretøyeiere har de seneste årene oversatt kontrollfristen og blitt purret på.

Etter at varselordningen ble fjernet har enda flere enn tidligere glemt å møte til kontroll, noe tallene fra januar indikerer. 54 prosent av bileierne har ikke overholdt kontrollfristen.

— Vi må regne med at vi ser flere biler som blir avskiltet. Selv med innkallelsen man fikk tidligere ble mange biler avskiltet. At det blir verre nå er høyst sannsynlig, sier Johansen som møter liten forståelse hos Statens vegvesen.

— Bilforbundet skyter over mål med denne kritikken. Det finnes mer enn nok informasjon tilgjengelig om når bilen skal kontrolleres. Statens vegvesen kan ikke klandres for at folk ikke møter til kontroll, sier seniorrådgiver Trond Robert Larsen.

1200 kr i gebyr Cirka 180.000 biler skal inn til EU-kontroll i løpet av februar og mars.

I tillegg kommer alle bilene som har mottatt purrebrev på manglende EU-kontroll. Hos Norges Automobil-Forbund (NAF) spår de storinnrykk.

— EU-kontrollen er den eneste faste kontrollen av kjøretøyene her i landet. Det ruller mange gamle biler rundt på norske veier, og det er nødvendig å kontrollere at disse bilene er i godkjent teknisk stand, sier fungerende kommunikasjonssjef, Nils Sødal, som frykter at folk ikke møter opp til EU-kontroll på bakgrunn av manglende varsling.

— Jeg ser ikke bort i fra at det kan være et problem i en overgangsperiode at folk ikke møter opp til EU-kontroll. Folk er vant til å få en påminnelse, sier Sødal.

Bilistenes ansvar På bakgrunn av det høye antall biler som forventes å komme til kontroll, har Statens vegvesen utvidet purrefristen fra en til to måneder.

— At vi dropper varslingen har økonomiske hensyn. Ifølge loven er det bileiers ansvar å sørge forat EU-kontrollengjennomføres til riktig tid, sier pressekontakt i Vegdirektoratet, Marte Spets, før hun legger til.

— Men vi håper å legge forholdene bedre til rette med å gi folk ekstra tid til å få bilen godkjent.

Hva synes du om at Statens vegvesen ikke sender ut varsling om EU-kontroll? Si din mening i kommentarfeltet: