Ofte er ikke faren klar over dette. Årsaken er at det ikke er vanlig å be om en DNA-test ved fødselen. Men tester som blir gjort når et familiemedlem trenger en donor for en operasjon har avslørt at det i rundt ti prosent av tilfellene viser seg at den oppførte barnefaren ikke kan være den biologiske faren.— Rettsmedisinsk institutt ønsker ikke å oppfordre menn som er usikre på farskap til å be om DNA-test av barnet ved fødselen, sier seksjonsleder Margarethe Stenersen til Bergens Tidende.- Vi er kjent med tallene fra donortestene, men vil ikke trekke konklusjoner mot resten av samfunnet når det gjelder prosentandel barn med "feil" far, sier Stenersen.- Det vil være merkelig om tilstanden i resten av befolkningen skal være annerledes enn i gruppen donorfamilier der barn og far er DNA-sjekket i forbindelse med donororganer. Det sier Sverre Hugo Rokstad til Bergens Tidende. Han har i mange år prøvet å bli sjekket ut av en farskapssak, men har møtt veggen.I fjor utførte Rettsmedisinske institutt 1252 DNA-tester i farskapssaker.