Det er 300.000 fritidsfartøy i Norge. 42.000 av disse finnes i Hordaland, som ligger på landstoppen.

Men knapt noen har en skikkelig radiosender i fritidsbåten. Nesten alle stoler på at mobiltelefonen skal hjelpe dem dersom ulykken er ute. Bare 26.000 båter har registrert VHF-radio om bord i båten sin. Altså bare en av ti. I tillegg har trolig det samme antallet en VHF-radio uten å ha registrert den.

— Det gjelder dem som har radio, men ikke har tillatelse til å bruke den. De mangler sertifikatet. Det er ofte det som er bøygen, sier Jo Eirik Vee, produktansvarlig for Sjøassistanse hos Rogaland Radio.

Han forstår ikke hvordan båtførere tør å kjøre uten radio. Ikke bare sikrer det dem at de selv får hjelp i nød, men det gir dem også anledning til å hjelpe fartøyer i nærheten som trenger assistanse.

Får du trøbbel på sjøen, kan du ikke finne mobilnummeret til nærmeste båt og ringe vedkommende opp.

— VHF-radioen har nødkanal som alle plikter å høre på. Dermed kan du kalle opp båtene, sier Vee.

Han konstaterer at mange vegrer seg for å ta VHF-sertifikatet. Derfor arrangerer Sjøassistanse nå lynkurs. De reiser rundt på båtforeninger, holder kurs og eksamen samme dag. På fire timer har du et sertifikat, forutsatt at du har lest noe på forhånd.

— Totalt koster dette 1500 kroner. Det er en billig livsforsikring, sier Vee.

For mer informasjon, sjekk ut www.sjoassistanse.com.