Europeiske cruisehavner ble i 2006 besøkt av vel seks millioner gjester, og de 14 norske cruisehavnene tok imot i overkant av én million av dem.

Det er en økning på vel 20 prosent i forhold til 2005, går det fram av tall fra Cruise Europa News (CEN).

Cruisegjestene har stor økonomisk betydning for de byer og steder de besøker. En studie over den økonomiske betydning som denne trafikken har for Oslo, viser at bysamfunnet har inntekter på rundt 285 millioner kroner.

17 millioner

Prognosene for årene fremover tyder ifølge rapporten «European Cruise Contribution» på at vel 17 millioner gjester vil besøke europeiske cruisehavner innen 2010. Ikke rart at internasjonal cruiseindustri betegnes som verdens hurtigst voksende reiselivsindustri.

Bergen ligger på åttende og Oslo på tiende plass på CENs liste over de ti mest besøkte europeiske cruisehavnene, med henholdsvis 249 og 160 anløp i 2006.

Vestlandets hovedstad ligger på åttende plass på Topp-ti-listen over antall cruisegjester med 218.185 besøkende. Det er fire anløp og 28.130 flere passasjerer enn i 2005.

Også Oslo har fått plass på denne listen med tiende plass og 206.233 cruisegjester.

Stor vekst

Antallet cruisegjester som besøkte europeiske havner i 2006 var 11 prosent høyere enn året før, mens antallet anløp økte med 3 prosent.

Gjennomsnittlig var det 1.039 gjester om bord i hvert av cruiseskipene, og dette er en økning på 75 gjester i forhold til 2005. I Europa er russiske St. Petersburg den byen som mottar de fleste cruiseskipene – 299 i 2006 – mens britiske Southampton i 2006 ønsket flest cruisegjester – 737.728 – velkommen.

Interessant for Bergen og Oslo er det at Europas 10. største cruisehavner hadde 52 prosent av hele det europeiske cruisemarkedet, mens de øvrige 88 registrerte cruisehavnene i Europa hadde 48 prosent.

Tradisjonelt har amerikanere, briter, tyskere og franske vært de dominerende nasjoner blant passasjerene på cruiseskipene. Men de siste årene har også det italienske marked gjort seg gjeldende på cruise, og i 2006 var det faktisk flere italienere enn franske på disse skipene.

Store inntekter

Uansett hvem som kommer hit som cruisegjest, følger det alltid penger med dem, og det er regnet ut at inntekten per cruisegjest i oslosamfunnet er på vel 1.380 kroner.

Transportøkonomisk institutt (TØI) og konsulentfirmaet Howarth i Oslo har satt opp et regnestykke for å vise denne inntekt. Hver cruisegjests direkte forbruk i land er for 2006 beregnet til 76 millioner kroner. Cruiserederiene har vel 39 millioner kroner i havne— og tollutgifter, og skipsmannskapene bruker ca. 12 millioner kroner. De indirekte inntektene er beregnet til vel 60 øre per cruisegjest og utgjør 70 millioner kroner.

Et visst antall av cruisegjestene vil ifølge studien komme tilbake til Oslo som ordinær turist, og denne verdien er vurdert til 79 millioner kroner. Når man vet at cruisetrafikken genererer mellom 200 til 335 jobber, er hele den økonomiske virkningen av Oslos cruisetrafikk beregnet til vel 285 millioner kroner.

Bergen holder stand som en av Europas mest populære cruisehavner.
Lillebø, Jan M.