• Ikke heng ut utlendingene. Det blir feil, sier kontrollsjef.

En av fire norske vogntogsjåfører som ble stoppet på Voss og i Lærdal i fjor, hadde brutt kjøre— og hviletiden. Utlendingene var mer lovlydige.

Januartallene er enda verre: 60 prosent av alle kontrollerte nordmenn ble anmeldt.

— Det er grovt. Vi er bekymret, sier seksjonsleder Thormod Gausdal i Vegvesenets trafikant- og kjøretøy-avdeling i region Sogn til BT.

Anmelder flest norske

Hele vinteren har vi lest om utenlandske vogntogsjåfører som sliter på norske veier, men det er nordmenn som oftest blir tatt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Samtidig er det flest utenlandske kjøretøy som blir kontrollert (se faktaboks til høyre).

  • I 2011 ble 15,2 prosent av de norske sjåførene ble anmeldt, mot 8,8 prosent av utlendingene.
  • I 2012 hadde forskjellen økt til 24,7 prosent mot 16,4. - Så utlendingene er ikke verst?

— Ja, det er feil. Det blir for ensidig. Det er brudne skår på begge sider. Det er ofte de utenlandske som blir hengt ut, men vi anmelder flest norske sjåfører. Vi har sett denne tendensen over tid, sier Gausdal.

Vi har sett denne tendensen over tid Thormod Gausdal i Statens vegvesen

Små marginer

Han mener forklaringen er knallharde konkurransevilkår:

— Jeg synes de norske firmaene bør tenke seg om. Jeg tror faktisk årsaken er små marginer på inntjening. Kostnadsnivået er høyere i Norge, og marginene er små, sier kontrollsjefen.

— Jeg unnskylder ingen, men jeg forstår. Bedriftene må være med og ta et ansvar når de bestiller en transport, legger han til.

Gausdal sier også at de anmelder flere firmaer enn før.

— Vi ser en tendens til at sjåføren havner mellom barken og veden. De som kjøper transporttjenestene, burde også stille krav til hvordan transportene blir gjennomført.

Liker ikke tendensen

Gausdal sier at nordmennene skiller seg negativt ut på kjøre- og hviletid, mens overtredelser på andre områder som bremser, overlast og sikring av last fordeler seg omtrent 50-50.

— Vi liker ikke tendensen vi ser. Økningen vil nok ikke være så stor når vi får sett 2013 under ett, men vi er bekymret, sier han.

Avdelingen har økt antall kontroll-timer i forhold til tidligere i år, og ansatt tre nye medarbeidere.

— Vi har sjekket flere kjøretøy og dekket et større område. Så det kan ha vært like ille før, sier Gausdal.

«Alvorlig og uakseptabelt»

Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes (bildet) i Norges Lastebileier-Forbund reagerer slik på tallene:

— Den høye prosenten tar vi alvorlig. Norges Lastebileierforbund setter trafikksikkerheten i høysetet. Brudd på kjøre- og hviletid er alvorlig og uakseptabelt, uansett om det er snakk om norske eller utenlandske sjåfører, sier hun.

USIKKER PÅ TALLENE: Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes (bildet) i Norges Lastebileier-Forbund sier de må se nærmere på tallene. i kjøper dem ikke umiddelbart. Det kan være flere ting som ligger bak, sier hun.
PRESSEBILDE

Brun Ågotnes er enig i at firmaene må ta ansvar.

— De må sørge for å ha gode rutiner, og være profesjonelle i forhandlinger og legge inn gode marginer. Mange blir presset på pris. Med den konkurransen som er nå fra utenlandske selskap som opererer på norske veier, er det klart at noen dessverre velger den enkleste veien, sier kommunikasjonssjefen.

- Er du overrasket over tallene?

— Ja. Vi kjøperdem ikkeumiddelbart. Det stemmer ikke med vårt inntrykk. Vi må se nærmere på tallene og hva som ligger bak. Det er heller ingen hemmelighet at mange utlendinger kjører med flere sjåførkort, og vi får rapporter hele tiden om at utenlandske vogntog blir vinket forbi kontrollene, sier Brun Ågotnes.

Ifølge statistikken er det imidlertid flest utlendinger som blir sjekket i region Sogn.

- Er det ukultur i bransjen?

— Jeg har ikke inntrykk av at det. Jeg kan ikke svare for alle, det er mange som er uorganiserte, men Lastebileier-Forbundet har et etisk regelverk og våre medlemmer jobber hardt for å følge det.

«Flisespikkeri»

Tungtransport-veteran Stein-Inge Larsen i Gulen mener tallene ikke gir et korrekt bilde.

— Statens vegvesen må fortelle hvor grove regelbruddene er. Jeg tror det for nordmennenes del i stor grad dreier seg om flisespikkeri, med saker der hviletiden har vært noen få minutter for kort, sier Larsen, som nylig solgte bedriften sin, Byrknes Auto, til Tollpost Globe.

Han er sikker på at et stort antall av de anmeldte sakene vil bli henlagt av politiets jurister som bagatellmessige.

Stig Tore Anthun i Solid Transport på Garnes mener hviletidsreglene blir praktisert altfor firkantet, og at de ikke er tilpasset norske veier og vinterforhold.

— Dersom kjøretiden hadde vært utvidet fra oktober til april, er jeg sikker på at mange liv ville vært spart. Regelverket får sjåfører til å kjøre 5-10 km/t fortere enn de bør på glatt føre, fordi de prøver å rekke frem til hvileplassene innen lovens tidsfrister, sier Anthun.

Diskuter saken under:

KRITISK TIL TALLENE: Stein-Inge Larsen (t.h.) har mange års erfaring som tungtransportsjåfør og eier av Byrknes Auto. Han mener statistikken fra Statens vegvesen gir et feil bilde av virkeligheten, og at de driver flisespikkeri.
TOR HØVIK
UTE Å KJØRE: Firmaet var dansk, sjåføren utenlandsk. Seks låser var defekte, men sjåføren valgte å fortsette. Semitrailen ble avskiltet på stedet. Sjåføren hadde rukket å komme seg fra Førde til Jølster, en drøy halvtime kjøring, og var på vei videre til Sverige da han ble stoppet nylig. Vi gjør oppmerksom på at «Kim Johansen» er navnet på firmaet, ikke sjåføren. De sier at skal sørge for at noe liknende ikke skjer igjen.
STATENS VEGVESEN