De viser en landsomfattende spørreundersøkelse som Kunnskapsdepartementet har fått gjennomført før skolestart.

– Det er ikke så rart at folk føler det sånn. Ting har jo forandret seg en del, sier førstelektor Finn Thue ved Høgskolen i Buskerud til VG.

Samtidig viser undersøkelsen, som omfatter 916 personer, at tallskrekken er størst blant de under 30 år. Her svarer 35 prosent at de har en form for matteangst.

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) tror at matematikk er veldig fjernt for mange.

– Vi skal sette ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvordan matematikkfaget undervises, hvordan undervisningsmateriellet og lærerkompetansen er, og om det kan være behov for mer koblinger til praktiske eksempler, sier Solhjell.

Sliter du med matte? Fortell hvorfor!