— Det er ingen ideell situasjon. Vi ønsker oss et maksimalt antall fast ansatte, og færrest mulig ekstravakter og vikarer, sier direktør Hans Olav Instefjord ved psykiatrisk divisjon i Helse Bergen.

En oversikt BT har fått tilgang til viser at om lag en fjerdedel av arbeidskraften ved sikkerhetsavdelingen på Sandviken er uten helsefaglig bakgrunn. Det gjelder de aller fleste av helgevikarene, assistentene og ekstravaktene. Disse stillingene utgjør 26 prosent av årsverkene ved avdelingen.

Juss og økonomi

Blant de fast ansatte vikarene på sikkerhetsavdelingen finner vi en jurist, en sosialantropolog, en sosionom, en sosiolog og fire sykepleierstudenter. I tillegg kommer de øvrige assistentene, helgevikarene og ekstravaktene.

Ifølge lederen for sikkerhetsavdelingen er det også økonomistudenter i staben.

— Blant dem som tar ekstravakter har vi folk uten helsefaglig utdanning. Vi har både jurister og studenter fra Handelshøgskolen, sier Siri Nome.

Hun presiserer at alle de midlertidige ansatte blir kurset i hvordan de skal håndtere psykiatripasientene.

— De går inn i den ordinære jobbingen, men de gjør ikke de tingene som spesialutdannede gjør. De behandler ikke pasientene, men de samtaler med dem. De skal bidra til at disse pasientene som har ligget inne i både åtte og ti år skal få leve et liv, sier divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord.

Kamp om de faglærte

Ifølge direktøren er det vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

— Det er mangel på spesialsykepleiere i psykiatrien og en stor kamp om de faglige ressursene. Vi jobber både med å rekruttere folk med helsefaglig utdanning og å utdanne folk selv, forklarer Instefjord.

Spesielt vanskelig er det å rekruttere personell til sikkerhetsavdelingen, ifølge Instefjord.

-Det er ikke alle som verken har lyst eller er egnet til å jobbe på et slikt sted, sier han.

Innen den 1. november skal Sandviken sykehus ha utformet en strategi for kompetanseutvikling og rekruttering av personell til sikkerhetsavdelingen.

Konstituert administrerende direktør i Helse Bergen, Anne Sissel Faugstad, synes ikke det er problematisk at ufaglærte tar vakter på sikkerhetsavdelingen.

— Kompetansen er langt bedre enn den var før. Det viktigste er sammensetningen av det teamet som til enhver tid er på jobb, mener hun.