- Hvis jeg ser noen som mobber andre, prøver jeg å si «drit i det» eller dreier samtalen over på noe annet, forteller 15 år gamle Håkon Skaathun, elev ved skolen og tidlig­ere medlem av elevrådet.

Ungdomsskolen på Nesttun er den som kommer dårligst ut av fjorårets Elevundersøkelse for Bergen. Fem og en halv prosent av elevene som gikk i tiende klasse i fjor, innrømmet at de mobbet andre flere ganger i uken. Siden i fjor har skolen jobbet for å få ned tallene.

- Fremdeles er tallene høyere enn vi skulle ønske, men vi har gjort en intern undersøkelse som viser at de er på vei ned, og det er vi selvfølgelig glade for, sier rektor Marit Terkelsen Foss.

Økt nettmobbing

4274 elever i Hordaland sier i Elevundersøkelsen at de mobber andre en sjelden gang eller oftere. Dette utgjør en femtedel av alle elevene i fylket.

- Jeg tror problemet er at flere og flere blir mobbet på nettet, og det er vanskelig for lærerne å oppdage. Det er ofte de tøffe som

mobber, og mange er nok redde for å si fra i frykt for å bli mobbet selv, sier elev og tidligere elevrådsrepresentant Oda Vasshus (15).Avdelingsleder ved skolen, Guttorm Vik, tror det er et nederlag å innrømme at man blir utsatt for netthets.

- Nettmobbing påvirker hvordan elevene har det på skolen og det går ut over læringsmiljøet, men nettmobbing er vanskelig for oss å avdekke fordi det som oftest skjer utenom skoletiden, sier han.

Kullet som var med i under­søkelsen i fjor, er nå sluttet på skolen. Skolen har et skolemiljøutvalg og en trivselskomité som blant annet skal jobbe med nye tiltak fremover, og følge med på om noen blir mobbet eller er utenfor i skole­tiden.

- For mange tilfeller

Mobbetallene i Bergen har i mange år vært stabile, til tross for politiske utspill om nulltoleranse og bruk av mobbeprogram i skolene.

Skolebyråd Ragnhild Stolt-­Nielsen påpeker at det ikke bare er i Bergen det er slik, men i hele landet. Likevel er hun langt fra fornøyd.

- Vi har fremdeles altfor mange mobbetilfeller i skolene, og ethvert tilfelle er et for mye, sier hun.

I Bergen rulles i disse tider Olweusprogrammet ut på alle ungdomsskoler, bortsett fra noen som allerede har andre, tilsvarende mobbeprogrammer.

Stolt-Nielsen er opptatt av at skolene i tillegg tar tak i mobbing på lavest mulig nivå så snart det oppstår.

- En del skoler og foreldre kan komme inn i en tankegang der man bagatelliserer mobbing litt, sier at barn alltid erter og lignende. Men det er et problem uansett at elever får sin utdanning forstyrret, i beste fall, fordi de ikke er trygge, sier byråden.

- Elevene må si ifra

Slåtthaug skole går til høsten i gang med Olweusprogrammet. Rektor Foss håper at neste års mobbe­tall vil være lavere enn fjorårets.

- Skolen er avhengig av et godt omdømme for at elevene skal være stolte av å gå her. Ungdommer lever opp til de forventningene som er satt til dem, så har vi positive forventninger tror jeg det vil bli mer positiv atferd, sier hun.

Elevrådsleder Fredrik Gjendemsjø tror det er ekstra viktig at elevene er flinke til å si ifra, ettersom det er de som først ser mobbingen.

- At vi nå har trivselsledere som går rundt i gangene og observerer, tror jeg virker forebyggende i seg selv, sier han.

Han får støtte av skolekamerat Skaathun.

- Det er jo vi som ser klikkene, og hvem som er utenfor. Det er vi som ser hvor dette foregår, sier han.