I dag åpner Bjørgvin Fengsel på Breistein, og det er knyttet stor spenning til hvor mange av de 37 innkalte som faktisk møter i løpet av dagen.

Hvis statistikken i det nye fengselet er som i resten av landet, vil omkring syv personer utebli.

— Det er et problem for Kriminalomsorgen at så mange ikke stiller når de er innkalt til soning. Det krever ekstra ressurser og gir oss organisatorisk hodebry, sier Per Sigurd Våge, direktør i Kriminalomsorgen Region Vest.

- Ikke prioritert hos politiet

I fjor var det 1701 straffedømte som ikke møtte når de var innkalt til soning i norske fengsel. Det utgjorde 20 prosent av de 8576 som faktisk var kalt inn.

Tallet har ligget jevnt høyt de siste årene. I slutten av april i år var 453 personer etterlyst av politiet fordi de hadde unnlatt å møte til soning.

— Hvis noen ikke møter, blir de etterlyst, og politiet får i oppdrag å pågripe dem. Men dette er ikke noe politiet prioriterer veldig høyt. Årsaken er at disse personene ikke er å anse som farlige. Da hadde de ikke stått i soningskø, forklarer Våge.

Fengslene har egne bookingansvarlige, og bruker mye tid på å sy sammen systemet av fanger som skal inn og ut.

— I en tid der det er lange soningskøer, er det viktig å ha så fullt belegg som mulig hele tiden. Derfor overbooker de fleste fengsler, og det er vanskelig å gjøre riktige beregninger, sier Våge.

Må sitte lenger

Hvis politiet for eksempel pågriper en person et par dager etter at han skulle møtt til soning, er cellen hans trolig fylt opp. Da må han sitte i politiarresten til det åpnes en plass, muligens på en annen kant av landet.

Dette er ressurskrevende både for Kriminalomsorgen og politiet.

— Det er ingenting å tjene på ikke å møte. I motsetning til andre innsatte, som stort sett får sone 2/3 av straffen, må disse sone hele straffen, sier Våge.

I tillegg har regjeringen foreslått at det skal gjøres straffbart å gi blaffen i innkallingen. Det betyr at fengselsperioden kan bli enda lenger.

— Dessuten er det allerede så godt som avgjort at Kriminalomsorgen skal overta arbeidet med innkallingen. Så langt har politiet hatt denne myndigheten, sier Våge.

- Kan få sone i ferien

Han tror at en slik ansvarsoverføring kan rette opp i mye.

— Hvis vi overtar dette, kan de dømte ha nærmere kontakt med oss om når det passer å sone. Vi kan ta mer hensyn til livssituasjonen. Hvis for noen eksempel ønsker å sone i en ferie eller etter en vakt i Nordsjøen, kan vi prøve å få til det, sier Våge.

Når de etterlyste blir pågrepet, har de sjelden en veldig god grunn til at de ikke har møtt til soning.

— Forklaringene er ymse, men det er ofte bagatellmessige ting. De holdt på med noe annet, det passet ikke inn i livssituasjonen eller de visste ikke helt hvor de skulle henvende seg, sier direktøren.