Undersøkelsen viser at 22 prosent, eller 748.000 nordmenn over 19 år, har fyllekjørt.

— Dette er urovekkende høye tall, fordi vi vet at det er en sammenheng mellom alkohol og ulykker i trafikken, sier avdelingsdirektør Jens Gusland i Sosial- og helsedirektoratet til Aftenposten.

Andelen som sier de har kjørt med promille, øker med hvor ofte man drikker alkohol. Av dem som drikker alkohol ukentlig eller oftere, svarer 28 prosent at de har kjørt etter å ha drukket. Like mange, 952.000 personer, har sittet på i en bil der føreren har vært alkoholpåvirket.

Det er også geografiske variasjoner. På Østlandet har 25 prosent kjørt med promille, mens det er 17 prosent på Vestlandet som oppgir det samme. 34 prosent av mennene har kjørt i beruset tilstand, mens andelen blant kvinner er 11 prosent.

Både Trygg Trafikk og Motorførernes Avholdsforbund mener det er nødvendig med flere promillekontroller for å kunne endre holdningene blant folk.