Det kommer frem i en undersøkelse laget av MMI på oppdrag fra Sosial— og helsedirektoratet. Undersøkelsene viser at 22 prosent av befolkningen over 19 år har kjørt i påvirket tilstand en eller flere ganger.

Fuktigst er det på Østlandet, der 25 prosent vedgår å ha kjørt i påvirket tilstand. Vestlendingene er landets mest edruelige bak rattet - her vest innrømmer 17 prosent fyllekjøring.

Også kjønnsmessig er det store forskjeller: 34 prosent av alle menn har kjørt i beruset tilstand, mot 11 prosent av kvinnene.

UP: - Ikke overrasket

Leon Nordanger, regionsjef i UP, er ikke overrasket over tallene:

— Egentlig ikke. Trygg Trafikk er jo rundt i ungdomsskoler og videregående skoler, de mener at svært mange elever helt ned i ungdomsskolen har kjørt med promille, dette gjelder da moped og traktor, sier Nordanger.

Og understreker at det ikke noen vitenskapelig undersøkelse. Derimot lover UP-lederen fyllekjørerne økt kamp i tiden fremover.

— Det er tid for økte kontroller - det nærmer seg julebordsesongen vet du. I tillegg er politiet klar over de såkalte promilleveiene, som man har lokalt. Det er godt mulig at kontrollene blir flyttet fra hovedvei til sidevei.

— Hvor vanlig er egentlig fyllekjøring?

— Vanskelig å si. I organiserte kontroller må vi stoppe 1000 kjøretøy før vi treffer en promillekjører. Lokalt politi pågriper flere enn oss, blant annet fordi det gjerne er de som får tipsene.

- Bedre etter 0,2-grensen

— Har dere sett noen forskjell etter at 0,5-grensen ble til 0,2-grense?

— Vårt inntrykk er at det er mindre promillekjøring nå, sier Nordanger.

— Hvor stor kobling er det mellom fyllekjøring og ulykker?

— Veldig stor. Jeg har ikke tallene her akkurat nå, men faktum er at veldig mange av bilførerne som blir drept i ulykker, er ruspåvirket, sier Nordanger, og får støtte av en tidligere forskningsrapport.

Den viser at i ulykker der kun en enkelt motorvogn er involvert, er det funnet spor av rusmidler hos to av tre omkomne førere.

— Hva må til?

— Kontrollvirksomhet kombinert med holdningsendring. Ikke minst er foreldrenes holdninger veldig viktig. Poden i baksetet registrerer hva mor og far gjør bak rattet, sier UP-sjefen.

Rystet over tallene

Direktør Terje Tørring i Motorførernes Avholdsforbund er rystet over tallene i undersøkelsen.

— Dette er et alvorlig varsku om at tiltakene mot promillekjøring ikke har virket godt nok, mener Tørring.

— Promillekjørere leker ikke bare med sine egne liv, de setter også andres liv i den høyeste fare. Tallene fra MMI-undersøkelsen er derfor en kraftig vekker til både politikere, politi og frivillige trafikksikkerhetsorganisasjoner om å intensivere arbeidet for å redusere fyllekjøringen.