Det går frem i en undersøkelse av 66 ungdomsskoleelever på Eidsvåg skole i Bergen.

— Gruppen av storforbrukere var litt større enn jeg ventet. Utenlandske undersøkelser viser at 5-10 prosent av ungdommene blir svært hektet på Internett, spesielt på spill, sier Trond Wefring (28).

Undersøkelsen er en del av hovedfagsoppgaven han nylig leverte ved Institutt for informasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Elever i tre ulike klasser - i 8., 9., og 10. klassetrinn - besvarte spørsmålene om holdninger til bruk av pc og Internett, og hva de bruker tiden på.

Besvarelsene viste at:

  • En av fem glemmer å spise, blir trøtt dagen etter, og viser symptomer på avhengighet. Hver fjerde elev bruker mere tid ved pc-en enn planlagt, noe som går utover lekser og andre gjøremål.
  • Hver tredje bruker mer enn én time på spill hver dag. Én av elevene oppga seks timer i døgnet.
  • Hver tredje elev bruker pratesider, og en av fem synes det er enklere å være seg selv/få venner på Internett.
  • Musikk og film er det største interesseområdet, fulgt av spill og sex. Nyheter kommer på fjerdeplass.
  • Halvparten oppgir som hovedårsak til Internett-bruk at de kjeder seg.

— At så mange bruker pc mot kjedsomhet, viser potensialet for underholdningsindustrien innen IT. Et hovedtrekk er likevel at de fleste elevene har et fornuftig forhold til bruken av pc. Et fåtall vil bytte ut sosialt samvær med pc-bruken.

Og åtte av ti oppgir at de bruker det til skolearbeid, sier Wefring.

Han mener undersøkelsen gir en god pekepinn på hvor kommunikasjonssamfunnet er på vei. Pc-en brukes sjeldnere til rene skriveoppgaver, og stadig mer til lek og kommunikasjon.