— Det gjør vondt i hjertet, sier thailandske Chaiya Phanla (14) på ungdomstrinnet ved Nygård skole. Han fulgt katastrofedekningen på satellitt-tv fra hjemlandet. Chaiya kommer fra den nordlige delen av landet, og forteller at ingen av hans slektninger har mistet livet.

Elevene som mandag var tilbake på skolen etter juleferie, begynte dagen med lystenning og samtale om tragedien. Skolen har i alt 2000 elever, alle av utenlandsk opprinnelse. Av disse er rundt 200 fra Asia. På grunnskoledelen kommer 18 elever fra Thailand, og en fra Sri Lanka. Disse får spesiell oppfølging av sin kontaktlærer.

Gruet seg til å møte elevene

Diana Hagen er kontaktlærer for en elevgruppe på ungdomstrinnet.

— Jeg visste ingen ting før jeg møtte elevene. For alt jeg visste kunne flere pulter stå tomme, sier Hagen.

Hun forteller at mange elever viser interesse for det som har skjedd i Asia.

— Vi har brukt tid på å forklare hva som faktisk har skjedd, og hvordan forholdene i Norge er. Flere er redd for at noe lignende skal skje her, uttaler hun.

Læreren, som har to fra Thailand i sin elevgruppe, forteller videre at den første skoledagen stort sett har gått med til samtaler rundt flomkatastrofen.

Hun understreker at det er elevene selv som står for mye av innholdet i samtalene. Hun vil unngå å dytte noe på elevene som de ikke selv ønsker.

Kjenner seg igjen

— Vi har flere her på skolen som selv har opplevd krig. De viser veldig empati, og sier «Dette har vi opplevd selv, vi vet hvordan det er», forteller undervisningsinspektør Berit Crisan.

Før elevene kom på skolen, mandag, var lærerne samlet til et informasjonsmøte. De har katastrofen i bakhodet, men prøver å komme i gang med vanlig undervisning så fort som mulig.

Så langt kjenner ikke skolens ledelse til at noen av skolens 2000 elever er direkte rammet av katastrofen.

<b>PREGET:</b> Chaiya Phanla og Kangsadan Munjai (begge 14 fra Thailand) tenner lys for ofrene etter flomkatastrofen. De går ungdomstrinnet på Nygård skole i Bergen sentrum. <br/> FOTO: RUNE SÆVIG