Selv har han fektet siden han gikk i 5. klasse, i totalt fire år, og han synes det er gøy å drive med en sport som er litt annerledes.

– Jeg synes fekting er mye mer spennende enn andre ting, forteller han.

Fekter mot eldre utøvere

I helgen ble Grieg Pokal 2005 arrangert, og Øystein, Dino Milak (14) og Joakim Vonen (15) var alle på plass i Haukelandshallen. Flere pister (baner) var lagt ut i to av gymsalene, og et par fektere fra andre byer hadde tatt turen til Bergen for å delta i konkurransen.

For de tre unge bergenserne ble det en tøff konkurranse. Den eneste inndelingen var herrer/damer, og dermed måtte de fekte mot mange som var både eldre og ikke minst større enn dem selv.

– Vi deltar ofte i eldre klasser, for da får vi fekte mer og vi får mer erfaring, forteller Dino.

Det største problemet for dem er at de eldre fekterne har lengre rekkevidde. Da blir det ekstra viktig å være rask.

– Vi kan ta dem på hånden, smiler Joakim og sikter til støt der de prøver å treffe fektehånden til motstanderen – den er tross alt nærmest.

Jevngode

Alle de tre kadettene gjorde det ganske bra. Av 20 fektere i gutteklassen endte Øystein på 7. plass, Dino tok 9. plassen og Joakim kom på 10. plass. Sistnevnte var for øvrig ikke fornøyd.

– Jeg hadde en litt dårlig dag, og fektet dårlig i det innledende puljespillet. Da fikk jeg en dårligere seeding i sluttspillet, forteller han.

Guttene innrømmer at de synes det er mer spennende å fekte i stevner med aldersklasser.

– Det er gøyest å fekte mot dem som er like gamle som oss, for da blir kampene jevne, og det er de vi oftest slår, forklarer 14-åringen.

Mange ganger har de fektet mot hverandre, men på spørsmål om hvem av dem som er best, kan de ikke gi noe klart svar.

– Det varierer litt hvem som vinner, avslører trioen.

Godt miljø

Joakim prøvde fekting da han var åtte år gammel. Faren hadde drevet med sporten lenge, og Joakim fant ut at han likte det.

– Det beste er å dra på konkurranser, vi får reise mye. Jeg har vært i utlandet mange ganger, sier 15-åringen og forteller om turer til Sverige, Tyskland og Danmark.

Aller helst har han lyst til å dra til Frankrike og Italia. Der er de beste fekterne. I Norge og Bergen er ikke miljøet like stort, men guttene trives godt.

– Vi er ikke så mange, men alle kjenner alle, så vi har vært på mange stevner sammen med de andre fra Norge, forklarer Joakim.

Ingen av de tre bergensguttene har noen spesiell målsetting med fekting.

– Jeg har lyst til å bli god, men jeg har ikke tenkt på hvor god jeg vil bli, fastslår Øystein.

SVINGER KÅRDEN: F.v. Dino Milak, Øystein Thorsheim og Joakim Vonen fra Bergen Fekteklubb.
Helge Sunde
KONSENTRERT: ¿ Det viktigste er å være rask og konsentrert, forteller fekteren Øystein Thorsheim (14).
Helge Sunde