KARI PEDERSEN

Tre dager før jul kunne Mattilsynet, Helsevernetaten og Vann— og avløpsetaten overlevere årets julegave til 7000 sentrumsbeboere. Svartediket er erklært Giardia-fritt. Kokepåbudet er opphevet.

Friskmeldingen er begrunnet med at tre sentrale krav er oppfylt. Epidemien er under kontroll, vannprøvene rene og de mistenkte avløpsanleggene er tette eller blitt avstengt.

Kan være kommet for å bli

— Nå føler vi oss helt trygge på at vannet fra Svartediket er smittefrittt, sier kommuneoverlege Harald Aasen, som likevel retter en formanende pekefinger til bergenserne om å etterleve gode, gamle regler for håndhygiene.

Fortsatt blir bergensere diagnostisert med Giardia. De nye tilfellene skyldes at syke smitter syke.

Smittevernoverlege Øystein Søbstad følger opp formaningen fra Aasen:

— I Bergen går mange rundt med Giardia i sin tarm. Ingen må tro at vi ikke vil få nye tilfeller. Men smittefaren er veldig liten og gjelder først og fremst de som har tett kontakt med Giardia-smittede, sier han.

Giardia kan være kommet for å bli.

— Den vil bestå en god stund. Hvor lange vet vi ikke. Kanskje blir vi aldri kvitt den, sier Søbstad.

Tre mulige kilder

— Hva vet dere nå om årsaken til epidemien?

— Vår konklusjon er at Svartediket er kilden. Rundt Svartediket har vi påvist tre svake punkt; kloakken på Ulriken, kloakken fra Knatten og kloakk fra Åsebu eller andre hytter som har avrenning til Mulenvassdraget, sier Harald Aasen.

— Vet dere hvilke av disse tre områdene smitten kommer fra?

— I rettssaker er man opptatt av å dømme den skyldige. Vi tar knekken på alle de mistenkte, sier fagdirektør Ivar Kalland i Vann- og avløpsetaten.

Harald Aasen avviser at funnet av Giardia i septikk-slammet på Ulriken peker ut noen syndebukk.

— Vi ville blitt mer overrasket hvis vi ikke fant Giardia i septikk-slammet på Ulriken. Det sier ingenting om hvor smitten kommer fra, sier Aasen og legger til at et svar på om Ulriken er kilden krever at det blir tatt i bruk genteknologiske metoder. Det er ikke aktuelt, fastslår han.

Med andre ord: Jakten på synderen er avblåst.

Rensing i februar

Giardia-epidemien har satt fart i planene om rensing av alle vannkilder. En gang i uken skal vannet fra Svartediket sjekkes for Giardia, inntil et foreløpig UV-renseanlegg er installert i februar.

Ultrafiolette stråler tar knekken på Giardia og alle andre parasitter og bakterier.

Mandag ble UV-anlegget i Jordalsvatnet tatt i bruk. Espeland får UV-anlegg fra sommeren 2005. Kismul og Sædal har kjemisk rensing, mens Risnes og Tunes allerede har UV-anlegg.

- Tungvint

Heidi Vatnøy, som er mor til vesle Emil Elias, gleder seg over friskmeldingen. I snart to måneder har familien levd med kokepåbudet.

— Det har gått greit, selv om det var forferdelig tungvint. Jeg synes det tok lang tid å bli kvitt Giardiaen.

Familien Vatnøy gikk etter hvert over til kjøpevann. Det kokte vannet smakte dårlig, syntes de.

— Vet du hvor mye Giardia-epidemien har kostet dere?

— Jeg har ikke regnet på det, men vi har kjøpt halvannen liter vann daglig, så det blir en del, sier Heidi Vatnøy.

ALARM I UKE 44: 29. oktober, i uke 44, ble Helsevernetaten klar over at byen sto overfor en epidemi. En uke senere, 5. november, ble kokepåbudet innført. Denne grafiske fremstillingen viser at et voldsomt utslag av kloakk i Svartediket i uke 36 trolig utløste epidemien.