Byens pensjonister står i kø to ganger i året for å sikre seg semesterkort. Førsteklasses foredragsholdere innfinner seg på rekke og rad i Logen hver onsdag formiddag, og seniorstudentene er en tett og lydhør forsamling. Senioruniversitetet er en ubetinget suksess — og var det da underlig at initiativtakeren Jakob Skarstein i går ble utnevnt til institusjonens første æresmedlem? Til stående applaus.

Årsmøtet i SuiB er alltid litt ut i vårsemesteret, og Skarstein hadde gitt beskjed om at nå trakk han seg etter å ha sittet som leder fra begynnelsen i 1997. Det var så, det kunne man forstå - men det gjorde årsmøtet litt annerledes enn vanlig. Den nyvalgte formann Lilli Hantho foreslo at vedtektene skulle få en ny paragraf 5 om at folk som hadde ydet noe ekstra eller gjort en fremragende innsats for Senioruniversitetet, kan bli utnevnt til æresmedlem, og forsamlingen hadde ingen innvendinger. Og det kom neppe som noen overraskelse at Skarstein - som da var loset ut i siderommet - ble den første.

Ideen om et universitet for «den tredje alder» er opprinnelig fransk. Skarstein hørte om University for the third Age USA, grep ideen og satte i gang. Rett mann på rett sted, kan man si, for Jakob Skarstein har et stort kontaktnett, noe også Lilli Hantho trakk frem i sin «rimete» hilsningstale.

— Jeg har glemt alt sammen jeg skulle si, sa Skarstein, men en erfaren radiomann lar seg ikke vippe av pinnen så lett. Han rundet av med et hjertelig takk for gledelig samarbeid - «jeg har ikke noe annet ord for det.»

Så fikk han æresmedlemsbevis (og slipper å betale semesteravgift), glass med inskripsjon og en god flaske dertil. Mens Lilli Hantho fikk formannsklubben.

TAKK FOR EN STOR INNSATS: Jakob Skarstein gikk fra borde i går som leder for Senioruniversitetet, og den nye lederen Lilli Hantho så til at han fikk beviset på institusjonens første æresmedlemskap. FOTO ARNE NILSEN