I dag startet den sivile rettssaken mellom tidligere og nåværende eier av tankanlegget i Sløvåg i Gulen. De to partene har saksøkt hverandre for flere titalls millioner.

_Les også:

Kranglar om millionar_

Eirik Raanes er advokat for tidligere eier Trond Emblem, som solgte tankanlegget til estiske Alexela etter tankeksplosjonen 24. mai 2007. Under sitt innledningsforedrag innrømmet han straks skyld på vegne av sin klient på ett av punktene.

Alexela Sløvåg krevde at Emblem skulle betale 110.147 kroner for et «ulovlig selvtektsraid». Situasjonen det vises til er da Trond Emblem i begynnelsen av september 2007 tok seg inn på tankområdet og forsøkte å fjerne brakkene den nye eieren brukte.

Ødela datautstyr

Ifølge Raanes hadde Emblem i lengre tid forsøkt å få en avklaring på om Alexela ville leie eller kjøpe brakkene. Til slutt dro altså Emblem selv til stedet med lastebil og forsøkte å ta med seg brakkene.

— Emblem bestrider ikke at det ikke var etter boken og at det var uheldig, sa Raanes til retten.

Erstatningskravet på 110.137 kroner vil dermed ikke bli bestridt av Emblem.

Ifølge Alexela førte Emblems brakkeraid til ødeleggelse av elektriske kabler og ledninger for telefon og data.

Store summer

Brakkekravet er imidlertid bare småpenger i forhold til de andre punktene i søksmålet. Alexela krever Emblem for 65 millioner kroner, som skal være kostnadene ved å tømme anlegget etter ulykken i mai 2007. Les bt.nos sak den dagen det smalt i Sløvåg her.

Dette skal inkludere både massene som var igjen etter eksplosjonen, og mudder og slam som var deponert i en annen del av tankområdet.

Emblem og Vest Tank mener derimot at Alexela skylder ham 40 millioner kroner. Dette er penger som ikke er utbetalt av kjøpesummen på vel 70 millioner kroner.

Les også: To pulverapparat skulle vere brannvernet for ni tankar ved Vest Tank


Sløvåg-rettssaken

  • Mai 2000: Forretningsmannen Trond Emblem frå Sotra er på plass i Gulen. Han etablerer fleire selskap, mellom dei eit mottaksanlegg for spylevatn og slop, Hasan Tank. Hit skal tankskip kome for at dei «på en lett og lovlig måte kan bli kvitt lasterestar, ballastvatn osv».
  • August 2006:

Giftig avfall frå frakteskipet «Probo Koala» blir dumpa ved Abidjan i Elfenbeinskysten. Skipet er leigd av nederlandske Trafigura, eitt av verdas største selskap innan handel med olje. Minst 14 menneske døyr, nær 100.000 søkjer lege.

  • 15. oktober 2006: Søsterskipet «Probo Emu» kjem til Sløvåg med same type last. Dagleg leiar Jostein Berland i Vest Tank, selskapet har no skifta namn, seier dei veit kva stoff skipet har med, det er avfall dei kan handtere. Frametter vinteren kjem sju nye skip leigde av Trafigura.
  • 23. mai 2007: Det estiske selskapet Alexela og Emblem underteiknar ein aksjekjøpsavtale. Alexela kjøper Vest Tank for 73 millionar kroner, gjennomføringa av salet skal skje 1. juni. Trafigura er ein av eigarane av det estiske selskapet.
  • 24. mai 2007: To tankar eksploderer ved anlegget. Ulukka skjer medan Vest Tank prøver å behandle avfall frå reinsing av dårleg bensin. Berre flaks gjer at ingen kjem alvorleg til skade eller døyr i ulukka.
  • Sommaren 2007: Store mengder giftige svovelsambindingar frå eksplosjonen har spreidd seg i nærområdet til Vest Tank. Med sommarvarmen kjem fordamping og lukt. Det stinkar rundt Sløvåg, folk blir sjuke.
  • 31. juli 2007: Alexela og Emblem stadfestar aksjekjøpsavtalen, og Alexela betaler ut 33 mill. Resten, 40 millionar, blir halde tilbake til det er klart kor store kostnader/tap som vil følgje av ulukka.
  • 31. oktober 2007: Ein sakkunnig rapport slår fast at reinseprosessen som var i bruk då tankane gjekk i lufta, aldri tidlegare hadde blitt nytta her i landet. Målet med prosessen var å behandle avfall som låg att etter reinsing av coker gasoline, ein sterkt svovelhaldig råbensin.
  • Mai 2009: To år etter ulukka er anlegget framleis ikkje tømt for avfall. Dei første resultata frå helseundersøkinga kjem til sommaren. Alexela har søkt om å få drive ein oljeterminal, og er i full gang med ombygging. Den første av det som truleg blir fleire rettssaker, tek til.
Frode Buanes (MMS)
Frode Buanes (MMS)