Du står der i stemmeavlukket i september og ser etter ei passande liste.

Så ser du — på 17. og sisteplass - at Lisa Marie Phreesley har stilt seg til disposisjon for Stortinget neste høst.

It's Now or Never.

Elvis is Back!

— Haha, seier Lisa Marie Phreesley først. Ho er kandidat for Norges Kommunistiske Parti i Hordaland.

Phreesley, som er tre år eldre enn den noko meir kjende Lisa Marie Presley, seier ho ikkje ein gong er spesielt glad i Elvis.

— Eg blir ofte minna på kor likt namnet mitt er på Presley, seier Phreesley.

Mens nokre vil hevde at Norges Kommunistiske Parti er The Devil in Disguise, seier andre I Want You, I Need You, I Love You.

Tell Me Why

Phreesley sjølv tilhøyrer den siste kategorien.

— Marxismen er mitt grunnsyn på samfunnet. Eg var 17 år då eg las Marx første gong, og det har forblitt mitt grunnsyn sidan. Kapitalen er interessant, og det same er Det kommunistiske manifestet, seier Phreesley.

Noam Chomsky er ein annan favorittforfattar for Phreesley. Ho har vore aktiv naturvernar i Naturvernforbundet og seinare Miljøvernforbundet, og har også vore med i andre parti tidlegare. Dei siste 13 åra har ho derimot vore trufast i NKP, og i april blei ho vald inn på partiets liste.

— Mange av dei som hadde vore oppført fall fra. Så blei eg spurt, seier Phreesley.

For Ol' Times Sake

Phreesley bur på Møhlenpris, og er slik sett In the Ghetto i det som er NKP si høgborg i Bergen. Men noko opphald på Stortinget ser ho ikkje for seg: Ved valet i 2009 fekk NKP 103 stemmer i Bergen og 42 stemmer i resten av Hordaland.

— Eg reknar ikkje akkurat med å hamne på Stortinget. Mange veit ikkje eingong at NKP framleis finst, seier ho.

— Framleis kallar familien meg for Jill. Men venner kallar meg Lisa, seier ho.

King of the Whole Wide World

Han var neppe kommunist, men nøyaktig kva politiske preferansar Elvis Presley sjølv hadde, er noko uklart.

Han skal ha beundra John F. Kennedy på 1960-talet, før han tiåret etter melde seg til teneste til FBI på tidspunktet byrået brukte mest tid på å etterforske nettopp politiske aktivistar. Elvis skreiv og brev til Richard Nixon der han fortalde om sin høge respekt for Nixons arbeid.

Samtidig har dattera Lisa Marie, til liks med si namnesøster i Bergen, vore aktivist i fleire veldedige føremål innan utdanning og katastrofehjelp.