OLAV GARVIK GUNNAR WIEDERSTRØM

Dessuten har ordfører Herman Friele (H) en langt sterkere stilling enn forgjengeren Kristian Helland (KrF). I alle lag av befolkningen er det en utbredt oppfatning at høyremannen gjør en bedre jobb enn KrF-politikeren gjorde.

Blant folk i ledende stillinger er det 60 prosent som er mer fornøyd med Friele enn med Helland. Men også blant menigmann er oppfatningen den samme.

— Jeg betalte jo reklame

— Jeg skal på ingen måte forsøke å bortforklare dette resultatet, for det betyr at folk er fornøyd med den politikken vi fører. Det er godt både for Høyre og for byrådet, sier Herman Friele i en kommentar til TVHordaland.

— Men jeg liker ikke at dette skal diskriminere min forgjenger Kristian Helland. Han og jeg hadde et litt forskjellig utgangspunkt. Jeg betalte jo for å vise ansiktet mitt på TV-skjermen gjennom kaffereklame, så jeg stilte med et bedre grunnlag, sier han videre.

Kristian Helland sier på sin side at han ikke er særlig overrasket over denne målingen, for folk flest har ofte et skrøpelig grunnlag å bedømme en politiker på. Han føler ikke selv at han gjorde noen dårlig innsats i de to årene han var ordfører.

— Friele arbeider på en annen måte enn meg. Jeg gjorde også et brått innhopp i ordførervervet, og det var med atskillig ydmykhet jeg tiltrådte. Dette var uansett et hyggelig resultat for Friele, sier Helland til Bergens Tidende.

Eliten mest fornøyd

En meningsmåling som Opinion AS har utført for Bergens Tidende i høst viser klart at det er i byens elite - ledere og sjefer av alle slag i offentlig og privat virksomhet, og i organisasjonslivet - at det Høyre-dominerte byrådet har størst appell.

Blant de 200 lederne som er spurt, svarer halvparten (48 prosent) at dagens byråd gjør en bedre jobb enn det forrige som ble avløst ved valget i fjor. Men blant de 600 andre, som er et tverrsnitt av hele byens befolkning, er bildet motsatt: Bare hver sjette borger (17 prosent) er enig med «eliten». Folk flest mener at det byrådet som nå sitter med makten, verken gjør en bedre eller dårligere jobb enn det forrige.

Når Opinion ber de spurte vurdere byrådsleder Monica Mælands (personlige) innsats i forhold til Anne-Grete Strøm-Erichsens, er forholdet jevnbyrdig. Det gjelder både blant sjefer og «vanlige» folk. Nesten hver tredje spurte mener at Mæland gjør det bedre, men nesten like mange er av motsatt oppfatning.

Suveren Friele

Men om de to kvinnelige politikernes innsats vurderes noenlunde likt, er det som nevnt annerledes med de to mannlige. Frieles innsats vurderes høyere enn Hellands både blant ung og gammel, og blant både kvinner og menn. Men det er likevel en tendens til at menn i noe høyere grad enn kvinner verdsetter Frieles ordførerinnsats. Blant middelaldrende menn (45-59 år) er det 63 prosent som mener at Friele gjør det bedre, mens «bare» 42 prosent av kvinnene i samme alderskategori deler denne oppfatningen.

I den grad noen grupper kan styre sin begeistring for Friele og hans innsats, er det blant unge under 30 år, blant dem som ikke har noen utdannelse og blant offentlig ansatte. Men selv i disse gruppene er det atskillig flere som gir ham anerkjennelse enn som vender tommelen ned.

Aller høyest scorer Friele blant middelaldrende menn, yrkesaktive i privat sektor og blant folk med høy utdannelse.