• Det skal bli veldig spennende å se hvilken konklusjon Rikstrygdeverket kommer til. Jeg er nøktern optimist, sier Ola Strømsmoen. Han er advokat for nakkeskadde Else Beate Rossnes (48).

Terje Valestrand

I går fortalte Bergens Tidende at Haukeland sykehus nå anbefaler Rikstrygdeverket at Else Beate får operasjon i utlandet. Men hennes advokat jubler ikke uhemmet.

— Jeg har erfaring fra saker der spesialister har anbefalt utenlandsoperasjon, men der Rikstrygdeverket har overprøvd dette. Senest for tre uker siden fikk vi et slikt avslag, selv om nevrokirurgisk avdeling ved Ullevål sykehus tilrådde behandling i utlandet.

— Det som gjør Else Beates sak spesiell er at media har interessert seg for den. Rikstrygdeverket vet at deres avgjørelse vil bli fulgt nøye.

Avventer erstatning

Advokat Strømsmoen sier det i dag er altfor tidlig å si om det vil bli søkt erstatning fra dem som har behandlet Else Beate gjennom flere år. I dag er trebarnsmoren totalt lammet og sengeliggende.

— Vi må se hva Høyesteretts kjæremålsutvalg sier om gjenopptakelse. Dersom vi får innvilget ny behandling i Høyesterett, vil jo kravene mot forsikringsselskapet bli avgjort der. Får vi avslag i Høyesterett, kan det bli aktuelt å søke erstatning. Men dette er det altfor tidlig å spekulere i.

— Er det sannsynlig at Høyesterett gjenopptar saken etter at Else Beate tapte klart i 1997?

— Det som forundrer meg er at man har utnevnt to spesialister til å vurdere Else Beate, og disse er kolleger av dem som avviste hennes klager sist. De jobber henholdsvis ved Haukeland sykehus og Rikshospitalet. Jeg er svært spent på om disse to nye spesialistene velger å se bort fra sine kollegers tidligere konklusjoner.

— Vi skal også huske at høyesterettsdommen fra 1997 har skapt presidens for de fleste tilsvarende saker i årene etterpå. For forsikringsselskapene var jo dommen er svært godt redskap i deres kamp mot erstatningskrav.

Gode erfaringer

— Dersom Else Beate Rossnes får innvilget operasjon i utlandet, slik Haukeland sykehus anbefaler, hva er prognosene for å bli bra?

— Jeg har gode erfaringer fra klienter som har vært ved den aktuelle klinikken i Ulm i Tyskland. De har fått en langt bedre livskvalitet, uten at de er blitt like bra som før skadene oppsto.

— Hva koster en slik operasjon?

— Selve operasjonen koster 150.000 kroner. I tillegg kommer transport. Det blir raskt noen hundre tusener av det, sier advokat Ola Strømsmoen.

GÅRSDAGENS OPPSLAG: BT skrev i går om trebarnsmoren Else Beate Rossnes som i en måned har ligget urørlig, og med store smerter, i sengen sin hjemme i Øygarden.