– Jeg føler meg utrygg nå, sier Else Jacobsen. I mai søkte hun om å få trygghetsalarm i leiligheten sin på Søreide. Den skrale 87-åringen som bor alene er fortsatt på venteliste i Ytrebygda bydel.

Bekymret for moren

– Å sikre denne type trygghet burde vært en smal sak for kommunen, sier Roar Jacobsen, sønnen til Else. Han mener at så lang ventetid for en 87 år gammel dame, er altfor lenge. Sønnen bor i samme hus som moren, men er for tiden på reise. Han er bekymret for at moren skal falle.

– Hun går dårlig og er ustø. Om hun faller uten telefonen innen rekkevidde – ja, så ligger hun bare der.

Vil ikke vente lenger

I juni fikk Else Jacobsen søknaden innvilget, men har nettopp fått vite at hun fortsatt står på venteliste.

– Jeg spurte dem om jeg var nødt til å ønske et menneske død, sier Jacobsen. Hun ser nå på andre løsninger for å få den tryggheten hun trenger hjemme. Å leie tilsvarende alarm privat, vil bli mye dyrere. Jacobsen har fått opplyst at det er 140 alarmer i Ytrebygda forvaltningsenhet, men at alle disse er levert ut.

Manko på 300

Pr. i dag er det rundt 2000 trygghetsalarmer i bruk i Bergen. Det blir anslått at det er behov for ytterligere 300. Bystyret vedtok i juni å bevilge tre millioner kroner til å forbedre og skaffe nye alarmer.

– Iverksetting tar litt tid, men målet er at folk skal få alarm så raskt som mulig etter vedtaket, sier Elisabeth Farstad. Hun er fungerende informasjonsdirektør i Bergen kommune. Kommunen vet ikke om tre millioner er nok til å dekke behovet, eller om det må bevilges mer penger.

Får ved akuttsituasjoner

Ann Wigdis Wilhelmsen er leder for forvaltningsenheten i Ytrebygda, og ga i juni Else Jacobsen positivt svar på søknad om trygghetsalarm.

– Slik det er nå har vi ikke nok alarmer til alle som er godkjent, sier hun. Wilhelmsen påpeker at det generelt har vært greit å få alarm i området.

– Og er det akutt, finnes det alarmer tilgjengelige, sier hun.

Hjelp 24 Glitne AS, tidligere Falck Trygghetsalarm, er den største private leverandøren av sikkerhetsalarmer i bergensområdet.

– For tiden har vi ca. 1000 kunder i bergensområdet, forteller Atle Rørdal, driftsleder for Region Vestlandet.

– Etterspørselen går litt i bølger. Nå er tydelig at kommunen ikke klarer å levere nok alarmer, for vi har fått et betydelig antall nye kunder de siste månedene, sier han.

Valde, Vegar