JO MOEN BREDEVEIEN

— Mamma har en gammel mobiltelefon. Den kan vi kaste her, tror du ikke det?

Elevene på Olsvik skole har nettopp hørt Viktor Vaktmester snakke om kildesortering og farlig avfall. De har tydeligvis tatt til seg det Viktor sier.

Viktor Vaktmester og Ella Miljøbil, det rullende miljøklasserommet, reiser fra skole til skole i bergensområdet. Målet er å komme skjødesløs behandling av farlig avfall til livs.

— Konseptet er å samle inn farlig og elektrisk avfall, og å informere om hvordan man bør håndtere disse, sier Magne Rasmussen, informasjonskonsulent på BIR, Vestlandets største renovasjonsselskap.

Skummelt budskap

På Olsvik skole har Viktor Vaktmester skremmende informasjon til elevene:

— Man kan få kreft av kvikksølv, forteller Viktor Vaktmester til elevene på fjerde trinn. Barna gjør store øyne.

— Tenk på at avfall som ikke tas vare på, havner i det naturlige kretsløpet. Vi mennesker kan dermed ende med farlige stoffer på middagsbordet vårt, fortsetter Viktor.

Han viser til nettsiden loop.no, der barn og voksne kan få informasjon om behandling av farlig avfall. Når man har lært seg alt, kan man skrive ut en diplom.

— Diplomet kan dere ha på veggen. Dessuten kan dere svare på spørsmål fra venner og familie, dere blir eksperter på kildesortering, forteller Viktor.

Avfall på avveie

På ettermiddagene fungerer Ella Miljøbil som mottaksplass. Alle BIRs private kunder kan levere elektrisk avfall og farlig avfall i lastebilen.

— Gjennom at vi tilbyr våre kunder å komme til Ella med det elektriske og farlige avfallet sitt, håper vi å kunne trene folk til å levere slikt avfall hos særskilte mottakere, sier Magne Rasmussen på BIR.

Og informasjon om avfallsbehandling kan behøves. Hvert år forsvinner mer enn 50.000 tonn farlige avfall i Norge, ifølge BIR.

På Torgallmenningen

På onsdag skal Ella Miljøbil delta i markeringen av Bergen som Grønn Barneby. Alle skolebarn som ikke får besøk av Ella i denne omgang oppfordres til å ta turen for å lære mer om kildesortering, og for å levere utbrukte elektriske artikler eller gamle malingsbokser og liknende.

Mer informasjon om kildesortering finnes på www.blir.no

FØLGER MED: Charlotte Grytten, Stine Tokland Ekerhovd og Lene Lønningen følger med når Viktor Vaktmester forteller om hvordan man skal behandle avfall.<br/>Foto: BJØRN DJUPVIK
ELLA OG BARNA: Elevene på fjerde trinn på Olsvik skole er på vei til klasserommet i Ella Miljøbil for å lære om behandling av farlig avfall.