Morten Aasbø, som er leiar av viiltnemda i Jondal kommune, var laurdag på treningstur med fuglehundane sine. Saman med han på turen var Andreas Storegjerde.

Turkameratane køyrde skogvegen opp frå Herand til endes og var om lag 400 meter over havet då dei møtte den to år gamle elgoksen.

– Om lag 300 meter frå bilen møter vi ein elgokse. Andreas trekkjer seg tilbake for å få hundane bort frå elgen. Samstundes knipsar han nokre bilete av situasjonen. Då angriper elgen, fortel Morten Aasbø til bt.no.

Hagleløpet i skallen

— Elgen kjem mot meg. Eg er heilt paralysert. Den gjer seg ikkje før den får hagleløpet i skallen. Då trekkjer den seg nokre meter bort og vi prøver å gå mot bilen, seier Aasbø.

Elgen gjer seg ikkje. På ny går han til angrep. Morten Aasebø stiller seg med hagla bak eit tre. Då elgen er ein meter frå han, tar han eit steg ut frå treet og fyrer av. Han treffer elgen i hovudet og den segner om i snøen.

– Anten elgen eller eg

– Det var vel anten elgen eller eg som kom til å måtte liggja igjen i snøen, seier Morten.

– Elles var det litt rart, for dette var første gong i vinter eg hadde hagla med meg på treningstur. Dei andre gongene har eg bare hatt med startpistol for å trena hundane.

Morten Aasebø ringde lensmannen for å informera han. Han melde og frå til viltnemnda som han sjølv leier, for å melda seg ugild i denne saka.

Elgen gammal kjenning

– Denne elgen har ikkje noko godt lynne. Som kjennemerke har den eit 40 centimeter langt arr/sår. Den same elgen angreip Andreas og meg i haust og, men den gongen kom vi oss inn i bilen. Vi i viltnemnda gav fellingsløyve på denne elgen i haust, kanskje den skulle hemna seg? undrar Aasbø.

Det vart gjeve fellingsløyve på to elgar i Jondal i vinter. Ingen av dei vart felt.

- Feil våpen til elg

  • Vi skal sjå litt på bileta som vart tatt på laurdag kveld. Dersom dei opplysningane vi har fått stemmer, blir dette ikkje nokon sak. I utgangspunktet er det fleire brot på viltlova, mellom anna feil bruk av våpen til elg. Men her er det snakk om naudverje, seier lensmann Øystein Torsnes i Jondal til bt.no.

- Er ein slik elg farleg for menneske?

— Ja, den er ikkje heilt god den her elgen. Dette er svære dyr og dei kan vera livsfarlege når dei går til angrep. Ofte er det hundar dei ikkje liker, men her var det leiaren av viltnemnda den ville ta, seier lensmannen.

SLAGMARKA: Her bak dette treet sto Morten Aasbø då elgen gjekk til angrep.
Andreas Storegjerde
Andreas Storegjerde
Morten Aasbø
Morten Aasbø