• Bærbar datamaskin til alle er bra, men ikke å sende regningen til elevene, sier Aleksander Solberg, leder av Elevorganisasjonen i Hordaland.

I dag vil fylkespolitikerne i opplærings— og helseutvalet trolig gå inn for obligatorisk pc til alle elever i videregående skoler i Hordaland.

5600 for hver elev

Nyordningen starter med førsteklassingene neste år. De bærbare maskinene vil koste hver elev om lag 5600 kroner.

Hvis fylkeskommunen skulle tatt hele regningen vil den lyde på 38 millioner kroner.

Roald Stenseide (Frp) leder opplærings og helseutvalet. Han fastslår at flertallet vil støtte forslaget fra fylkesrådmannen.

— Dette vil vi gå for, sier Stenseide.

— I sakspapirene heter det at de samlede utgiftene til elevene ikke skal stige. Når alle må kjøpe bærbar datamaskin til 5000 kroner, skal elevene spare like mye på reduserte bokutgifter i løpet av tre år. Tror du på det regnestykket?

— Det regnestykket må gå opp. Det blir ikke aktuelt å innføre dette hvis totalutgiftene øker, sier Stenseide.

- Ingen bruker 15.000

Ifølge fylkesrådmannen bruker hver elev 15.000 kroner på bøker i løpet av tre år. Pc-en vil erstatte hver tredje bok.

Aleksander Solberg i Elevorganisasjonen er skeptisk:

— Ingen jeg kjenner bruker 15.000 kroner på bøker i løpet av tre år. Vi kjøper brukt og sparer mye på det. Pc-en blir en ekstrautgift, fastslår Solberg.

Elevorganisasjonen vil utsette pc-plikten til høsten 2008. Neste år kan brukes til å kurse lærere og få på plass trådløst bredbånd ved samtlige skoler.

— Er pc-plikten bedre ett år seinere?

— En utsettelse gir oss tid til å se hva regjeringen gjør i forhold til gratis lærebøker i videregående skoler, sier Solberg.

Støtte fra lærerne

Jon Severud, leder for videregående skole i Utdanningsforbundet Hordaland, er på linje med Elevorganisasjonen.

— Det er flott at Hordaland satser så sterkt på digitalisering, men vi vil anbefale politikerne å ta ett trinn om gangen. Vi trenger neste år på å få på plass trådløse bredbånd og skolere lærerne.

— Vi mener også at fylkesrådmannens regnestykker er veldig optimistiske. De digitale læremidlene som skal erstatte skolebøkene er i liten grad på plass. Jeg tviler dessuten på at læreboken forsvinner, sier han og legger til:

— Også vi frykter at dette blir en ekstra-utgift for elevene.

DYRT: En bærbar datamaskin vil bli en ekstra-utgfit, mener Aleksander Solberg, leder av Elevorganisasjonen i Hordaland.
Skodvin, Helge