• Velkommen til oooopera! lyder det i krypten under den katolske kirken. 26 7. klassinger ser lett nervøst frem til premieren i ettermiddag på det som er en jubileumsforestilling - det er 25. gang Opera Vest lager en produksjon med 7. klassingene på St. Paul skole.

På ti dager har elevene arbeidet frem en opera fra grunnen av med tekst, musikk, scenografi og kostymer i tillegg til at de har en pr— og økonomigruppe. Operaen skal også selges, må vite. Opera Vest stiller med regissør, prosjektkoordinator, scenograf og en uke med komponist Kristin Mulders, og tre studenter fra Høgskolen Stord Haugesund har hatt operaproduksjonen som alternativ praksis.

Og hva handler så forestillingen om?

— Den handler om krig. Dessverre, sier Mikkel Kyte Solvik fra pr-gruppen. - Om to gjenger som rivaliserer i Chicago i år 2106.

— Og så er der en forsker som har funnet opp en tidsmaskin, supplerer den andre pressetalsmannen Bi Tran.

— Nå tar vi åpningsnummeret! Regissør Jan Hovden må heve stemmen for å trenge gjennom surret. - Husk dere er gjenger! Ikke stå på linje - klump dere!

— Har operaen en lykkelig slutt? er journalistens banale spørsmål.

— Både- og. For noen bra, for andre ikke. Tesen vår er: I krig vokser hat fortere enn kjærlighet, for å få makt.

Dette lyder ikke lystelig, men hvem har sagt at en opera skal være det?

— Det er et prosjekt som handler om samarbeid, om valg og om å stå for valg, føyer prosjektkoordinator Geir Harald Knutsen til.

Og så er det full fart på scenen igjen. Premieren er nær.

INNSPURT: Jan Hovden fra Opera Vest instruerer Kristina Henrichsen, Karthiha Edward og Cristian Silva. FOTO: ØRJAN DEISZ