— Det er veldig synd. Her er ingen vinnere. Samtidig må vi tenke på barna i forhold til årene fremover. Vi ser ikke fremtiden for oss der lenger, sier Berit Tesaker, inntil nylig mor til en elev ved Montessoriskolen på Paradis.

Tesaker er langt fra alene. Inneværende skoleår startet barnetrinnet på Montessoriskolen på Paradis med 61 elever. Totalt har skolen hatt 87 elever, inkludert ungdomstrinnet.

Tallene er litt uklare Så langt har foreldre til 25 eller 29 barn tatt barna ut av skolen. Av elevene i neste års 5. og 6. trinn er nesten alle borte.

Montessoriskolen har i det siste har hatt en rekke annonser i avisene hvor de opplyser at skolen har ledig plass.

Det kan bli enda flere ledige plasser. Etter det BT erfarer sitter flere foreldre på gjerdet. De håper i det lengste at konflikten som har preget skolen den siste tiden skal finne sin løsing.

- Manglende dialog

Konflikten ved skolen har pågått over tid, men uroen tiltok i styrke etter at en del foreldre ønsket å få tilbake en lærer som hadde sagt opp sin stilling ved skolen på grunn av det foreldrene oppfattet som dårlig behandling av henne.

Skolens ledelse avviser dette og har ikke villet etterkomme foreldrenes ønske.

**Les også:

Styrelederen: — Unødvendig aksjon**

— At ledelsen kan velge å ignorere et så sterkt ønske fra en så stor gruppe foreldre, uten å komme med en skikkelig forklaring, finner jeg underlig, sier Randi Galtung Døsvig. Hun er mor til en elev, gift med et av styremedlemmene som har trukket seg og leder for Montessoriforeningen i Hordaland.

— Det er synd at skoleledelsen ikke har ønsket å gå i dialog med oss, sier hun.

— Styrelederen flagger paragrafer når vi uttaler oss om manglende demokrati. Da finner man ikke konstruktive løsninger til barnas beste. Her gjelder det å være smidig og bruke sunn fornuft.

- Manglende kompetanse

I slutten av mai skrev foreldre til 30 barn et fellesbrev til skolen med ramsalt kritikk av ledelsen. Brevet er sendt med kopi til Fylkesmannen i Hordaland. I brevet tar foreldrene opp det de mener er manglende formell kompetanse blant lærerne.

**Les også:

Ber om dokumentasjon**

— Vi er bekymret fordi skolen har få godkjente lærere opp til 7. trinn med montessoritillegg. Dette handler om den formelle kompetansen, sier Tesaker.

— Det har ikke noe med misnøye med montessoripedagogikken å gjøre, tvert imot. Men hvis vi skal sende barnet vårt videre i dette systemet så ønsker vi å sikre det. Nå opplever vi en situasjon hvor ledelsen viser en sterk motvilje mot å sikre kompetansen.

- Manglende demokrati

Et annet forhold det pekes på i brevet fra foreldrene er det de oppfatter som manglende demokrati og foreldreinnflytelse.

— Vedtektene ble endret siste året. Nå skal styret supplere seg selv. Dette er ikke et sted for demokrati, sier Tesaker

Og behovet for supplering av styret har så avgjort vært til stede. Tre av foreldrene i styret har trukket seg fra sine verv. Det samme har en rekke av medlemmene i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

I brevet til ledelsen krever foreldrene styrelederens avgang, samt valg av nytt styre. Hvis ikke vil de trekke elevene ut.

Kravene er ikke etterkommet, og dermed er Montessoriskolens elevtall på barnetrinnet halvert.

— Vi står her med 29 barn som ikke har noe skoletilbud til høsten, med foreldre som er glad i montessoriopplegget, sier Tesaker.

BT er kjent med at noen av foreldrene undersøker mulighetene for å starte opp egen montessoriskole. Det fremgår av korrespondanse mellom dem og Fylkesmannen.

— Arbeidet med dette startet etter at konflikten var kommet så langt at vi ikke så noen fremtid for barna våre på skolen på Paradis, sier Randi Galtung Døsvig.

— Som leder for Montessoriforeningen i Hordaland håper jeg at vi også i fortsettelsen kan møtes i både faglige og sosiale sammenhenger - til beste for hele montessorimiljøet.

IKKE STORE KONSEKVENSER: - Vi er i full gang med å planlegge høsten. Dette vil ikke påvirke skolens drift, sier August Kjerland, styreleder for stiftelsen Montessoriskolen i Bergen.
Ørjan Deisz