– Vi forventet fire ganger så mange søkere til grunnkurset som det vi har fått. I fjor var det 36 elever som ville begynne i første klasse, sier rektor Håkon Eiken ved den videregående skolen.

Menigheten Levende Ord driver både grunnskole, videregående skole og bibelskole. Nå opplever samtlige at pågangen av nye elever stuper. Håkon Eiken mener dette i stor grad skyldes den vanskelige situasjonen menigheten er i for tiden.

– Sammenhengen er klar. Vi er avhengig av å få inn ungdommer, og uroen i Levende Ord påvirker valgene de tar, sier rektoren.

Han understreker at elevtallet i andre og tredje klasse holder seg stabilt.

– De som har vært hos oss en stund ønsker å fortsette til neste år også. Det setter vi pris på, sier han.

– En utfordring

Levende Ord Bibelskole har fått 50 færre søknader enn de hadde på samme tid i fjor. Dersom dette ikke jevner seg ut de neste månedene kan rektor John Tore Daland bli nødt til å permittere ansatte.

– Vi må vurdere budsjettet vårt på nytt og se etter alternative løsninger. Dette blir helt klart en utfordring for oss, sier John Tore Daland.

Også han ser en klar sammenheng mellom søkerflukten og den turbulente situasjonen i Levende Ord.

– Forhåpentligvis får vi snart en avklaring på hva som skjer videre i menigheten. Det vil gjøre det lettere for oss å planlegge og se fremover, sier Daland.

Rektoren ønsker flest mulig søkere til skolen, men samtidig mener han at elevene uansett vil få et svært godt tilbud til neste år.

– Hvis det blir så få elever som det kan se ut til nå, vil hver enkelt få svært tett og nær oppfølging. Det mener jeg er positivt, sier Daland.

Også Levende Ord grunnskole melder om nedgang i søkermassen selv om de i går ikke kunne gi eksakte tall

200 utmeldte

I menigheten Levende Ord forsvinner stadig flere av medlemmene ut. Siden nyttår har nesten 200 personer meldt seg ut. 100 av disse har forsvunnet den siste måneden. Totalt har Levende Ord ca. 2700 medlemmer.

– Det er helt klart at mye av dette har med den vanskelige situasjonen å gjøre, men noen har også flyttet til andre steder av landet og meldt seg ut av den grunn, sier menighetssekretær Ragnhild Fjæren.

Ifølge det Bergens Tidende kjenner til er det mange som vurderer å forlate menigheten. Situasjonen er fremdeles uavklart etter at Enevald Flåten kunngjorde at hans mentor Colin Urquhart skal overta pastoransvaret frem til nyttår. Store deler av lederskapet kan dermed forsvinne fra Levende Ord i nær fremtid.

– Urquhart har overtatt som pastor. De av lederne som ikke vil godta dette, må ta konsekvensen og forlate sine stillinger, sa Enevald Flåten til Bergens Tidende i går.

De fleste som har meldt seg ut av Levende Ord har ikke gått inn i nye menigheter. Flere av dem sier at det kan være aktuelt å danne egne husfellesskap med andre avhoppere fra forsamlingen.

Den britiske pastoren Colin Urquhart ville heller ikke i går snakke med Bergens Tidende.