TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bergens-tidende.no

— Det viktigste er at elevene lærer noe, ikke hvor de befinner seg. I fremtidens skole skal elevene jobbe mer selvstendig. Da bør skolen ha langt friere regler for fremmøte, mener Knut H. Leknes, leder for Elevorganisasjonen i Hordaland. Ikke god nok kontroll Han er betenkt over at lærere fører fravær ulikt og at kontrollen ikke er god nok.- Vi har et fraværsreglement og jeg er glad for at fylkesopplæringsdirektør Gunnar Dale vil se til at vi får en mer ens praksis ved skolene, sier Leknes.Fylkesrevisjonen i Hordaland har særlig kontrollert føring av fravær ved Bergen Maritime Videregående Skole. Kontrollen viste 43 tilfelle av avvik mellom fravær og fravær ført på vitnemålet ved terminslutt. Forskjellen kunne dreie seg om så mye som 34 dager.- I de aller fleste tilfelle har elevene gjort avtale med lærerne om selvstudium når de er borte. Vi endrer nå rutinene og sikrer skriftlige avtaler i slike tilfelle, så det ikke skal være noen tvil, sier rektor Arnhild Hatland ved Bergen Maritime Videregående Skole.Ulike praktisering av reglene for fravær skaper problemer for elevene. Noen lærere er strenge, mens andre er snille. En lang rekke skoler, ikke bare i Hordaland, men i hele landet, sliter med å føre fraværet korrekt. Skoleeiers ansvar - Det er skoleeiers ansvar å sørge for at dagens forskrifter for føring av fravær følges. Lovlig fravær og avtaler som er gjort skal dokumenteres skriftlig, presiserer underdirektør Lars G. Rime i Avdeling for videregående opplæring i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Han tror de fleste skoler har gode rutiner og mener fylkeskommunene rundt om i landet må vurdere om det er behov for ytterligere kontroll av føring av fravær.