Mange hundre elever boikottet i vår de nye, nasjonale kunnskapsprøvene i grunnskolen. Elevene mente at offentliggjøringen førte til uthenging av elever og skoler.

I går bestemte Utdannings— og forskningsdepartementet at de nasjonale prøvene skal offentliggjøres på skoleporten.no. Men det skal gjøres flere forbedringer, sier departementet.

Beklager

— En offentliggjøring skaper vinnere og tapere, og ofte på sviktende grunnlag, sier Mathias Hunskår Furevik i Elevaksjonen til Bergens Tidende.

De startet en landsomfattende aksjon mot de nye prøvene i vår.

Utdanningsminister Kristin Clemet mener at prøvene og gjennomføringen er bra nok til at de kan offentliggjøres, med unntak av prøvene i engelsk lesing.

— Dette er en politisk beslutning i strid med faglige råd fra lærere og forskere. At hun i en så viktig sak velger konflikt og ikke samarbeid, er uklokt og sterkt beklagelig, sier leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland (bildet) til NTB.

God informasjon

Flere undersøkelser har blitt gjennomført i etterkant av prøvene, og det er kommet tilbakemeldinger fra forskere, lærere og skoleledere. Mange lærere og rektorer har påpekt at arbeidet med vurdering og koding av prøvene har vært stort.

Men et klart flertall av lærerne mener at resultatene fra prøven i noen eller stor grad kan gi informasjon om hvordan undervisningen til den enkelte elev kan styrkes. Det kommer frem i et notat fra departementet.

Departementet skal foreta endringer i prøvene, blant annet skal de legges tidligere på året for å ta hensyn til elevenes arbeidsbelastning. Vanskelighetsgraden skal vurderes, og vurderingen skal bli enklere, særlig i matematikk.