I hvert eneste friminutt sirkulerer en gruppe på åtte elever på skoleplassen. Tre av dem er valgt av elevene og kjent for alle, resten er «hemmelig politi», det vil si at de stadig skifter, og ingen vet hvem de er.

Følger med

— Det er ikke akkurat sånn at vi patruljerer, men vi følger med og får med oss hva som skjer, sier Oskar Dale i 7. klasse.

— Hvis vi ser noen som plager andre, sier vi fra med en gang, sånn at det ikke skal gjenta seg, sier han. - Det er jo ikke alltid en lærer er i nærheten, heller.

Postkasse for mobbealarm

Opplegget har gitt gode resultater. Ikke mange tar sjansen på å mobbe når alle vet at ting blir lagt merke til.

Christi Krybbe skoler har satset sterkt på antimobbearbeid. Akkurat nå har de en kampanje på gang som heter «Ingen utenfor».

— For det å bli holdt utenfor er også mobbing hvis det skjer med vilje og over lang tid, sier sjuendeklassingen Josefine Frisk.

— Dessuten har vi en postkasse der alle kan legge fra seg meldinger dersom de blir mobbet eller har sett andre bli mobbet. Alle meldinger blir tatt opp i møter og så diskuterer vi hva vi skal gjøre, sier hun.

Baksnakking er mobbing

Selv om ekspertene strides om tolkningen av mobbebegrepet, er ingen av elevene i sjuende klasse på Christi Krybbe det minste i tvil om hvordan begrepet skal defineres.

— Litt erting og knuffing og at folk blir sinna på hverandre, kan jo skje. Men når ting skjer mange ganger etter hverandre, da er det mobbing. Baksnakking og å gjøre narr av noen er også mobbing, sier hun.

PASSER PÅ: Sjuendeklassingene Josefine Frisk (fra venstre), Erik Tangenes, Oskar Dale, Ada Stakseng Lindvik, Julie Alvær Teigen og Erlend Hjortland Sandøy er enige om en sak: ingen skal mobbes på deres skole, og de har tatt ansvar selv.
Brekke, Eirik