For første gang kan elever med gode karakterer fritt velge hvilken skole de vil gå på.

Søkertallene til de videregående skolene ble offentliggjort i ettermiddag, og resultatet ser ut til å være klart: Svært mange elever søker seg til de fire skolene i Bergen sentrum, og da særlig Bergen Katedralskole og Bergen Handelsgymnasium (BHG).

Mest populær blant de yrkesrettede skolene er Årstad videregående skole. Sentrumsskolene er gjennomgående mer populære enn skoler utenfor sentrum.

Strenge krav

Bare litt over 40 prosent av elevene som søker seg til «Katten» og BHG kan regne med å få plass. Populariteten vil føre til strenge karakterkrav.

Ettersom mange av søkerne har skoler i sentrum også som andrevalg, vil karakterkravene bli skjerpet også på de andre sentrumsskolene.

Mange elever som bor i bydelene rundt Bergen, ønsker å gå på skole i sentrum. Særlig gjelder dette elever fra Laksevåg, Sotra og deler av Åsane, ifølge en pressemelding fra Hordaland fylkeskommune. De mest «hjemmekjære» elevene bor i Fana og Ytrebygda.

Elever som bor langt fra Bergen, velger i stor grad å gå på skole i sitt eget distrikt, viser søkertallene, og ungdommer som allerede går på videregående skole, vil i stor grad fortsette på skolen de har gått på.

Flukt fra elektro

Det kan bli vanskeligere å skaffe elektriker i Hordaland om noen år. Elektrofag har den største nedgangen i søkertall, sammen med og Hotell— og næringsmiddelfag.

Nedgangen i søkertallet til Elektrofag var ventet, fordi det i flere år har vært vanskelig å finne læreplasser. Denne informasjonen har ungdommen nå tatt til seg.

Den synkende populariteten til Hotell- og næringsmiddelfag var mer overraskende, ifølge Hordaland fylkeskommune.

Søkertallet til studieretning allmenne, økonomiske og administrative fag har økt noe.

Inntaket klart i juli

Søkerne vil, som vanlig, få svar på søknaden sin ca. 12. juli. Dersom en har tatt vare på bruker-id og passord som en benyttet ved registrering av søknaden, kan en fra samme dato finne inntaksresultatet på internett.

På bakgrunn av søkertallene vil Opplæringsdirektøren, i samarbeid med rektorene, vurdere behovet for oppretting og omlegging av klasser, og eventuelt nedlegging av klasser der søkertallet er svært lavt.

Totalt har det kommet 17 788 søknader om plass ved de videregående skolene i Hordaland for skoleåret 2005-06.

bt.no kommer snart med mer om saken. Tast Ctrl R (Oppdater) for siste versjon av denne siden.